Nhiệt liệt chào mừng 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)! Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Giáp Thìn!

Chủ nhật, 25 Tháng 2, 2024 - 08:24

Công khai ngân sách

Ngày Đăng : 16/02/2024

Quyết định về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2023

Ngày Đăng : 11/01/2024

Quyết định về việc công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 4 năm 2023

Ngày Đăng : 03/01/2024

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của Trường Chính trị Bến Tre

Ngày Đăng : 07/07/2023

Quyết định công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023

Ngày Đăng : 07/07/2023

Quyết định công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý 2 năm 2023

Ngày Đăng : 09/01/2023

Công khai thực hiện hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 4-2022

Ngày Đăng : 09/01/2023

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Trường Chính trị Bến Tre

Ngày Đăng : 14/12/2022

Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Trường Chính trị tỉnh Bến Tre

Ngày Đăng : 19/10/2022

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng năm 2022

Ngày Đăng : 19/10/2022

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng năm 2022

Trang

Đăng kí nhận Công khai ngân sách