Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 41 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023)!

Thứ tư, 29 Tháng 11, 2023 - 19:50

Công khai ngân sách

Ngày Đăng : 07/07/2023

Quyết định công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023

Ngày Đăng : 07/07/2023

Quyết định công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý 2 năm 2023

Ngày Đăng : 09/01/2023

Công khai thực hiện hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 4-2022

Ngày Đăng : 09/01/2023

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Trường Chính trị Bến Tre

Ngày Đăng : 14/12/2022

Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Trường Chính trị tỉnh Bến Tre

Ngày Đăng : 19/10/2022

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng năm 2022

Ngày Đăng : 19/10/2022

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng năm 2022

Ngày Đăng : 27/04/2022

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quí I năm 2022

Ngày Đăng : 11/01/2022

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Trường Chính trị Bến Tre

Ngày Đăng : 15/10/2021

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng năm 2021

Trang

Đăng kí nhận Công khai ngân sách