Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 41 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023)!

Thứ tư, 29 Tháng 11, 2023 - 19:03

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng năm 2022

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng năm 2022

Năm/ Kỳ báo cáo: 

2022

Biểu mẫu: 

BM03 kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC

Ngày công bố: 

Thứ tư, 5 Tháng 10, 2022

Văn bản đính kèm: 

Tin khác