Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 41 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023)!

Thứ bảy, 9 Tháng 12, 2023 - 14:33

Công khai thực hiện hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 4-2022

Công khai thực hiện hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 4-2022

Năm/ Kỳ báo cáo: 

2022

Biểu mẫu: 

BM03 kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC

Ngày công bố: 

Thứ hai, 9 Tháng 1, 2023

Văn bản đính kèm: 

Tin khác