Kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910-08/3/2024), 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 và 77 năm Ngày thành lập Trường Đảng tỉnh Bến Tre (Trường Chính trị Bến Tre) (07/3/1947-07/3/2024)!

Thứ ba, 16 Tháng 4, 2024 - 17:19

Lịch làm việc

Ngày Đăng : 02/04/2024

Lịch làm việc Ban Giám hiệu và Đảng ủy tháng 04-2024

Ngày Đăng : 01/03/2024

Lịch làm việc Ban Giám hiệu và Đảng ủy tháng 03-2024 (điều chỉnh)

Ngày Đăng : 02/02/2024

Lịch làm việc Ban Giám hiệu và Đảng ủy tháng 02-2024

Ngày Đăng : 31/12/2023

Lịch làm việc Ban Giám hiệu và Đảng ủy tháng 01-2024

Ngày Đăng : 04/12/2023

Lịch làm việc Ban Giám hiệu và Đảng ủy tháng 12-2023

Ngày Đăng : 05/11/2023

Lịch làm việc Ban Giám hiệu và Đảng ủy tháng 11/2023 (Điều chỉnh)

Ngày Đăng : 02/10/2023

Lịch làm việc của Đảng ủy và Ban Giám hiệu tháng 10-2023

Ngày Đăng : 05/09/2023

Lịch làm việc của Đảng ủy và Ban Giám hiệu tháng 09-2023

Ngày Đăng : 03/08/2023

Lịch làm việc của Đảng ủy và Ban Giám hiệu tháng 08-2023

Ngày Đăng : 03/07/2023

Lịch làm việc Ban Giám hiệu và Đảng ủy tháng 07-2023

Trang

Đăng kí nhận Lịch làm việc