TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN BẾN TRE QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI ĐẢNG BỘ TỈNH VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG!

Thứ sáu, 25 Tháng 6, 2021 - 04:06

Tra cứu lịch học tập

STT Danh sách lớp Nội dung Tải tập tin đính kèm
121 Cao cấp LLCT A84-BT

Kế hoạch học tập môn: Quan hệ quốc tế (Điều chỉnh), lớp Cao cấp LLCT A84-BT, từ ngày 12/01 đến ngày 18/01/2021

PDF icon qhqt-dc-a84-bt.pdf
122 Trung cấp LLCT-HC GD29

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (Đợt 2), Lớp TCLLCT-HC GD29, từ ngày 18/01 đến ngày 28/01/2021

PDF icon trietd2-gd29.pdf
123 Trung cấp LLCT-HC C47

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản về ĐCS và LSĐ Cộng sản Việt Nam, Lớp TCLLCT-HC C47, từ ngày 20/01 đến 01/02/2021

PDF icon lsd-c47.pdf
124 Trung cấp LLCT-HC ngành TN-MT 2020

Lịch học tập (Điều chỉnh lần 04) Phần: Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở, Lớp TCLLCT-HC ngành Tài nguyên và Môi trường, từ ngày 11/12 đến 07/1/2021

PDF icon nvctd-dc4-tnmt.pdf
125 Trung cấp LLCT-HC C46

Lịch học tập (Điều chỉnh lần 02) Phần: Những vấn đề cơ bản về HTCT, Nhà nước và pháp luật XHCN, Lớp TCLLCT-HC C46, từ ngày 16/12 đến 30/12/2020

PDF icon htct-dc2-c46.pdf
126 Trung cấp LLCT-HC GD29

Lịch học tập (Điều chỉnh lần 02) Phần: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (Đợt 1), Lớp TCLLCT-HC GD29, từ ngày 17/12 đến 28/12/2020

PDF icon trietd1-dc2-gd29.pdf
127 Trung cấp LLCT-HC A34

Lịch học tập (Điều chỉnh lần 02) Phần: Những vấn đề cơ bản về Quản lý hành chinh nhà nước, Lớp TCLLCT-HC A34, từ ngày 03/12 đến 28/12/2020

PDF icon qlhc-dc2-a34.pdf
128 Trung cấp LLCT-HC huyện Giồng Trôm

Lịch học tập (Điều chỉnh lần 02) Phần: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội (Đợt 2), Lớp TCLLCT-HC huyện Giồng Trôm, từ ngày 17/12 đến 24/12/2020

PDF icon dld2-dc2-gt.pdf
129 Cao cấp LLCT A84-BT

Kế hoạch học tập môn: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Lớp Cao cấp LLCT A84-BT, từ ngày 22/12 đến 31/12/2020

PDF icon lsd-a84-bt.pdf
130 Trung cấp LLCT-HC A33

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Những vấn đề cơ bản về Quản lý hành chinh nhà nước, Lớp TCLLCT-HC A33, từ ngày 01/12 đến 25/12/2020

PDF icon qlhc-dc-a33.pdf

Trang