Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2023); Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 và Ngày Quốc tế Lao động 01/5!

Thứ hai, 29 Tháng 5, 2023 - 15:35

Tra cứu lịch học tập

STT Danh sách lớp Nội dung Tải tập tin đính kèm
121 Bồi dưỡng năm 2022

(Điều chỉnh) Kế hoạch giảng dạy và học tập lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 4 tỉnh Bến Tre (huyện Bình Đại), từ ngày 08/12 đến ngày 10/12/2022

PDF icon bd4_07-12-2022_0001.pdf
122 Trung cấp LLCT-HC C47

Lịch tổng kết bế giảng Lớp TC LLCT-HC C47 (Ngày 16/12/2022)

PDF icon c47_07-12-2022_0001.pdf
123 Trung cấp LLCT C53

Lịch học lớp TC LLCT C53 (Điều chỉnh lần 2), Học phần: Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương, từ ngày 01/12 đến ngày 09/12/2022

PDF icon c53_07-12-2022_0001.pdf
124 Cao cấp LLCT-K73.B07.BTr

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Lớp CCLLCT K73.B07.BTr, từ ngày 13/12 đến 21/12/2022

PDF icon 26._k73.b07_ben_tre_lsd_13-21.pdf
125 Trung cấp LLCT-HC C51

Lịch học lớp TC LLCT-HC C51 (Điều chỉnh), Phần học: Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước; từ ngày 24/11 đến ngày 09/12/2022

PDF icon c51_05-12-2022_0001.pdf
126 Trung cấp LLCT C56

Lịch học lớp TC LLCT C56 (Điều chỉnh), Học phần: Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, từ ngày 09/12 đến ngày 20/12/2022

PDF icon c56_04-12-2022_0001.pdf
127 Trung cấp LLCT-HC C50

Lịch học lớp TC LLCT-HC C50 (Điều chỉnh), Phần học: Tình hình, nhiệm vụ của địa phương, từ ngày 01/12 đến ngày 12/12/2022

PDF icon c50_04-12-2022_0001.pdf
128 Trung cấp LLCT A38

Lịch học tập lớp TC LLCT A38 (Điều chỉnh), Học phần: Quản lý hành chính nhà nước, từ ngày  29/11 đến ngày 21/12/2022

PDF icon a38_04-12-2022_0001.pdf
129 Cao cấp LLCT-K72.B46.BTr

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Quản lý kinh tế, lớp CCLLCT K72.B46-BTr, từ ngày 22/12 đến ngày 29/12/2022

PDF icon 6b.pdf
130 Cao cấp LLCT-K73.A11

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Chủ nghĩa xã hội khoa học + Nhà nước và pháp luật + Tôn giáo và tín ngưỡng, lớp CCLLCT K73.A11, từ ngày 01/12 đến ngày 30/12/2022

PDF icon a11_30-11-2022.pdf

Trang