Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 63 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi (17/01/1960 - 17/01/2023); Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Quý Mão năm 2023!

Chủ nhật, 29 Tháng 1, 2023 - 02:39

Báo cáo Tổng kết năm học 2015 - 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2016 - 2017

 Nguyễn Thị Hiền
Trưởng Phòng Đào tạo
 
Năm học 2015 - 2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, Kết luận số 117 Ban Bí thư Trung ương Đảng, khóa XI và Kế hoạch số 19 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về công tác đào tạo, bồi dưỡng tại các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; công văn chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre về nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của Trường Chính trị, cùng với nhiệm vụ trọng tâm đã được triển khai ngay từ đầu năm học, Trường Chính trị Bến Tre đã nỗ lực, phấn đấu thực hiện đạt kết quả như sau:
Phần thứ nhất
Về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 - 2016

1. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Trong năm học 2015 - 2016 Trường tổ chức quản lý, giảng dạy 52 lớp, với 5.604 học viên, bao gồm: Đào tạo 24 lớp, 2.042 học viên và 28 lớp bồi dưỡng, 3.562 học viên. Trong đó:

* Đào tạo:

- 03 lớp Cao cấp lý luận chính trị, với 290 học viên, đều là lớp hệ không tập trung.

- 04 lớp Đại học chuyên ngành, 415 học viên.

- Trung cấp lý luận chính trị - hành chính: 17 lớp, 1.337 học viên

* Bồi dưỡng:

- Bồi dưỡng Quản lý nhà nước: 02 lớp, 233 học viên;

- Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ: 18 lớp, 2.356 học viên;

- Bồi dưỡng khác: 08 lớp, 973 học viên.

Nhìn chung công tác đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường có sự đổi mới cơ bản về hoạt động và đi vào nền nếp, cụ thể là: Việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng gắn với nhu cầu thực tiễn và đối tượng học viên. Nội dung chương trình đào tạo cụ thể hóa theo phương châm gắn lý luận với thực tiễn, học đi đôi với hành, sắp xếp các môn học, phần học đảm bảo hệ thống, khoa học, đan xen học lý thuyết với thảo luận, báo cáo chuyên đề thực tế. Tăng cường đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực, lấy người học làm trung tâm, chú trọng hướng dẫn học viên giải quyết các bài tập tình huống, gợi mở trao đổi thảo luận…

Quy mô đào tạo, nhất là đào tạo lý luận chính trị tăng hơn so với những năm trước đây, chủ yếu là đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung, năm học 2015-2016, thực hiện chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy, Trường Chính trị đã phối hợp tổ chức các lớp tại huyện hoặc cụm huyện, qua đó tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ sở đủ chuẩn, sớm hoàn thành chỉ tiêu về đào tạo lý luận chính trị theo kế hoạch đề ra.

Công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên từng bước được đổi mới, tập trung rèn luyện kỷ cương, nền nếp đi đôi với đánh giá quá trình, phương pháp và thái độ học tập, học viên viết tiểu luận tốt nghiệp gắn với chức danh, vị trí việc làm. Định kỳ gửi kết quả học tập, rèn luyện của học viên về cơ quan, đơn vị quản lý học viên.

Duy trì triển khai thực hiện lấy phiếu nhận xét, đánh giá từ học viên sau khi kết thúc phần học. Đây là một kênh thông tin quan trọng để đánh giá chất lượng giảng viên và góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của giảng viên, nâng cao chất lượng dạy - học.

Đối vơi khung chương trình, giáo trình, qua một năm thực hiện, nhà trường đã nghiêm túc tổ chức sơ kết, góp ý những bất cập của nội dung chương trình gửi về Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở chương trình chung, sau khi có Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Ban Giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo toàn thể giảng viên nhà trường chủ động cập nhật kiến thức, quan điểm mới vào bài giảng, đảm bảo tính thông tin, định hướng kịp thời về đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước, đáp ứng ngày càng tốt hơn mục tiêu đào tạo.

Tóm lại, những kết quả quan trọng trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường cho thấy năm học 2015-2016 là năm học đánh dấu bước đầu có sự chuyển biến tích cực về chất lượng đào tạo, góp phần nâng cao cả về quan điểm, lập trường, bản lĩnh chính trị và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở.

2. Công tác nghiên cứu khoa học và nghiên cứu thực tế

- Ngay từ đầu năm, Ban Giám hiệu nhà trường đã triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, xem đây là một trong hai nhiệm vụ chính của giảng viên Trường Chính trị. Trong năm học qua, có 3 đề tài khoa học cấp cơ sở đăng ký, tuy nhiên trong quá trình triển khai có 02 đề tài xin rút không thực hiện, 01 đề tài chưa hoàn thành.

- Đã biên soạn (chỉnh sửa và bổ sung) tài liệu giảng dạy “Tình hình, nhiệm vụ của địa phương” thuộc chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính theo Hướng dẫn số 167 ngày 06/11/2015 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện đang thẩm định.

- Trong năm học qua đã tổ chức tọa đàm cấp trường với chủ đề “Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý công tác đào tạo cán bộ ở Trường Chính trị Bến Tre”, có 11 tham luận và các ý kiến trao đổi tại hội trường. Trong buổi tọa đàm này, Trường Chính trị đã mở rộng đối tượng tham dự là đại diện lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện và thành phố với mục tiêu hỗ trợ hoạt động của các Trung tâm bồi dưỡng chính trị theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy.

- Duy trì và vận hành Website của trường theo kế hoạch hằng năm. Trường thường xuyên xây dựng kế hoạch phát động trong toàn thể cán bộ, giảng viên và học viên tham gia viết bài đăng Website nhân dịp các ngày lễ lớn trong năm; có 27 bài nghiên cứu trao đổi và 50 bản tin đăng trên Website của Trường. Ngoài ra, một số cán bộ, giảng viên cũng tập trung nghiên cứu và viết bài đăng ký các tạp chí chuyên ngành trung ương và địa phương.

- Công tác thông tin tư liệu, tổng hợp được chú trọng: Lịch giảng dạy, lịch làm việc của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, bảng điểm học tập của học viên,…được đăng tải trên trang thông tin điện tử của nhà trường, phục vụ tốt nhu cầu nghiên cứu tham khảo tài liệu tại thư viện của giảng viên và học viên. Công tác thư viện đảm bảo phục vụ kịp thời tài liệu, giáo trình, tiểu luận cho học viên các lớp.

- Hoạt động nghiên cứu thực tế cũng được quan tâm, các Khoa chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức đi nghiên cứu thực tế tại các cơ sở trong và ngoài tỉnh nhằm nâng cao tính thực tiễn cho bài giảng của giảng viên.

3. Công tác tổ chức cán bộ và hoạt động nâng cao chất lượng giảng viên

- Công tác tổ chức cán bộ được nhà trường thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình. Năm học 2015-2016 có sự thay đổi về đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nhưng nhà trường sớm đi vào ổn định; đồng thời thực hiện quy trình lấy ý kiến bổ nhiệm 01 Phó Hiệu trưởng từ nguồn tại chỗ, công khai, dân chủ trong toàn thể cơ quan đối với tất cả cán bộ trong diện quy hoạch được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt; điều chuyển, phân công lại nhiệm vụ cán bộ phù hợp với yêu cầu công việc, năng lực, sở trường; rà soát, bổ sung biên chế từng bộ phận; Ban Giám hiệu đã xin Thường trực Tỉnh ủy cho cơ chế đặc thù xét tuyển nguồn để đào tạo giảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện tại và nguồn kế thừa cho tương lai. Đã tổ chức xét tuyển, có 06 hồ sơ đăng ký, qua tuyển chọn ban đầu, có 03 ứng viên được chọn, nhà trường đã tiến hành thực hiện quy trình tiếp nhận hợp đồng và cho soạn giảng với thời gian 3 tháng.

- Đồng thời với kiện toàn tổ chức, rà soát, đánh giá lại năng lực giảng dạy của từng giảng viên, thực hiện phân công lại bài giảng một cách hợp lý cho cả giảng viên chính thức và giảng viên dự bị, tạo điều kiện cho giảng viên luân phiên tham gia giảng các bài trong chương trình, vừa nâng tầm, vừa đảm bảo kế hoạch giảng dạy của nhà trường.

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên được quan tâm thực hiện tốt. Năm học qua, Trường Chính trị Bến Tre đã cử 36 lượt cán bộ, giảng viên tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng do Học viện, các Bộ, ngành Trung ương và địa phương tổ chức; Tiếp tục hoàn thành chương trình đào tạo cao học cho 03 giảng viên, 01 nghiên cứu sinh.

- Thực hiện quy trình đề nghị xét thăng hạng và đã được Hội đồng xét thăng hạng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh công nhận 03 viên chức bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giảng viên chính, chuyên viên chính.

- Thực hiện theo kế hoạch của Tỉnh ủy và nhà trường về việc đưa cán bộ trường biệt phái về cơ sở, trong những năm qua 01 đồng chí được biệt phái giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã Long Định, 01 đồng chí giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, huyện Mỏ Cày Bắc và 01 đồng chí về giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã Hữu Định, huyện Châu Thành. Nhìn chung các đồng chí đã thâm nhập thực tiễn và hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

- Đã triển khai và xây dựng quy hoạch A1 đối với các chức danh Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, Trưởng các khoa, phòng giai đoạn 2020-2025.

- Công tác thao giảng, dự giờ cũng được nhà trường quan tâm, đầu năm học, các khoa đã chủ động xây dựng kế hoạch. Năm học qua, đã tổ chức thao giảng 03 cuộc, Ban Giám hiệu dự giờ giảng 01 cuộc, thường xuyên tổ chức dự giờ trong nội bộ khoa và tổ chức họp rút kinh nghiệm cả về nội dung, phong cách, thái độ, tư tưởng, tâm lý khi lên lớp, qua đó đã giúp cho đội ngũ giảng viên thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng bài giảng.

4. Hoạt động khác

4.1. Công tác Hành chính - Quản trị và xây dựng cơ bản

- Thường xuyên mua sắm bổ sung trang thiết bị, phương tiện phục vụ đáp ứng kịp thời nhu cầu dạy và học. Phục vụ tốt khai giảng, bế giảng và việc đưa rước, ăn nghỉ của giảng viên các lớp hiệp quản.

- Triển khai thực hiện và nghiệm thu công trình xây dựng Trường Chính trị giai đoạn 3, gói thầu số 01: Khu hội trường với sức chứa 600 chỗ, thang máy cho khu hội trường 4 tầng và đưa vào sử dụng từ tháng 6/2016; xin chủ trương chuyển đổi mục đích đầu tư, từ đầu tư xây dựng khu ký túc xá sang đầu tư sửa chữa, nâng cấp các hội trường, khu ký túc và khu hành chính của Trường, tiết kiệm ngân sách tỉnh nhà, tránh lãng phí trong đầu tư xây dựng.

4.2. Công tác thi đua, khen thưởng

Hoàn chỉnh Quy chế thi đua, khen thưởng của Trường Chính trị và triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định (Kết quả cụ thể về thi đua khen thưởng năm học 2015-2016 có báo cáo riêng).

Bên cạnh đó, hưởng ứng phong trào thi đua do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát động, Trường Chính trị Bến Tre tham gia ký kết giao ước thi đua năm học 2015-2016 với các trường chính trị thuộc cụm thi đua số 9, đã tiến hành đánh giá chấm điểm bình xét đạt 96/100 điểm.

4.3. Công tác văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và hoạt động xã hội

Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và hoạt động xã hội cũng được nhà trường quan tâm và tích cực thực hiện thông qua tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên; nhận phụng dưỡng đến cuối đời Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Măng…

5. Nguyên nhân của những kết quả đạt được

- Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với sự phát triển toàn diện của Trường Chính trị.

- Sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn chủ động, kịp thời, hiệu quả và ngày càng cụ thể hơn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, kịp thời tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trường Chính trị.

- Đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường có sự ổn định về tư tưởng, chủ động hơn trong tham mưu đề xuất, dân chủ, trách nhiệm, đặc biệt là phát huy được vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị đã có sự chỉ đạo, điều hành, quản lý cùng với tập thể quyết tâm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chung.

* Một số hạn chế, yếu kém:

Bên cạnh những kết quả đạt được, năm học qua, Trường Chính trị vẫn còn tồn tại nhiều mặt hạn chế yếu kém, đó là:

- Một số khâu của quá trình đào tạo, bồi dưỡng chưa thật chặt chẽ, nhất là khâu tự nghiên cứu ở các lớp hệ không tập trung; công tác phối hợp với các ngành, địa phương trong thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đôi lúc chưa đồng bộ và chặt chẽ nên chất lượng một số lớp chưa cao; đội ngũ cán bộ, giảng viên vừa thừa lại vừa thiếu, năng lực không đồng đều, thiếu thực tiễn; việc đổi mới phương pháp dạy - học còn thiếu tính toàn diện, thiếu đồng bộ, chưa thực sự thúc đẩy quá trình nhận thức cũng như sự say mê, nghiên cứu, sáng tạo của người học. Tình trạng dạy học theo lối truyền thụ một chiều vẫn còn; chương trình, nội dung đào tạo vẫn còn nặng về lý thuyết, thiếu tính khoa học, logic. Thời gian dạy - học thiếu cân đối, chưa chú trọng bồi dưỡng kỹ năng xử lý các vấn đề do thực tiễn đặt ra...

- Hoạt động thao giảng, dự giờ chưa được duy trì thường xuyên, tâm lý giảng viên thao giảng còn e ngại; việc lấy phiếu nhận xét, đánh giá từ học viên sau khi kết thúc phần học chưa duy trì thường xuyên do chi phối nhiều việc phục vụ công tác đào tạo.

- Về hoạt động nghiên cứu khoa học chưa xứng với tiềm năng, một số đề tài đăng ký nhưng không thực hiện được, có đề tài thực hiện chậm, không có đề tài cấp tỉnh; không có sáng kiến kinh nghiệm, nhiều giảng viên chưa hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học.

- Chưa tổ chức được Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị theo Hướng dẫn số 159/HD-HVCTQG ngày 22/10/2015 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, do đặc thù việc mở lớp của nhà trường còn dàn trãi, thiếu tập trung.

- Lãnh đạo một số khoa, phòng chưa quan tâm đúng mức công tác quản lý,  chưa chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn, chưa thực hiện tốt công tác kiểm tra quản lý các khâu phục vụ.

- Ý thức và tinh thần trách nhiệm, tính chủ động trong tham mưu của một số cán bộ chưa tốt, năng lực có phần hạn chế, tính ỷ lại vẫn còn tồn tại, từ đó tạo nên một sức ỳ quá lớn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Phần thứ hai
Phương hướng nhiệm vụ năm học 2016 - 2017

1. Nhiệm vụ chung

Quán triệt sâu sắc phương châm: “Dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, năng động, đổi mới”, trong năm học 2016-2017, Trường Chính trị Bến Tre cần tập trung triển khai thực hiện những nhiệm vụ sau:

- Triển khai và vận dụng các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh vào nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học của Trường.

- Tiếp tục quán triệt tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Nhà nước, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đủ năng lực, phẩm chất, có tiềm năng trong công tác đào tạo, giảng dạy và nghiên cứu khoa học, đảm bảo sự phát triển liên tục và vững chắc giữa các thế hệ, nhằm đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ được giao.

 - Đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt, quản lý tốt, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. Thi đua bảo đảm tiến độ và chất lượng các đề tài nghiên cứu và sản phẩm khoa học.

- Hoàn thiện và nâng cao chất lượng công tác phối hợp, đề cao trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, bộ phận. Tăng cường củng cố khối đoàn kết nội bộ, nâng cao năng lực chuyên môn, ý thức, trách nhiệm của đội ngũ viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- Tập trung triển khai nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhất là đào tạo lý luận chính trị đã được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

2. Những nhiệm vụ chủ yếu

2.1. Tổ chức thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng

Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng theo chỉ tiêu, kế hoạch đã được Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt. Trong đào tạo, thực hiện các giải pháp đồng bộ nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tăng cường quản lý chất lượng đào tạo, bồi dưỡng theo quy chế quản lý đào tạo do Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và của Hiệu trưởng Trường Chính trị ban hành nhằm hướng đến mục tiêu: Học thực chất, thi thực chất và kết quả thực chất; chú trọng và tăng cường thực hành trong các chương trình bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao khả năng vận dụng sáng tạo lý luận để giải quyết, xử lý hiệu quả các tình huống thực tiễn.

2.2. Tổ chức tốt các hoạt động khoa học

- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở đã đăng ký trong năm học 2015 - 2016; tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động khoa học khác theo quy chế của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và nhà trường.

- Nghiên cứu xây dựng bản tin “Thông tin lý luận và thực tiễn” theo hướng dẫn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

- Hoàn thành khảo sát đánh giá chất lượng, hiệu quả đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bến Tre, giai đoạn 2010-2015.

- Phối hợp tổ chức tốt Tọa đàm cấp tỉnh: “Cơ quan, cấp ủy tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ  Chí Minh”.

2.3. Tập trung xây dựng đội ngũ giảng viên vững mạnh

- Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và giảng viên; thường xuyên chú trọng làm tốt công tác quy hoạch cán bộ; chú trọng và tích cực cử cán bộ, giảng viên đi đào tạo, bồi dưỡng tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các cơ sở đào tạo có uy tín ở Trung ương và tỉnh nhằm nâng cao trình độ, cập nhật bổ sung kiến thức, kỹ năng mới.

- Phát huy dân chủ, xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong đội ngũ cán bộ, giảng viên.

- Thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định đối với giảng viên. Tăng cường tổ chức cho giảng viên đi nghiên cứu thực tế nhằm bổ sung kiến thức thực tiễn trên nhiều lĩnh vực. Xây dựng đề án đưa giảng viên đi thực tế ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, đảm nhận các chức danh cụ thể trong hệ thống chính trị ở cơ sở, coi đây là một trong những khâu đột phá để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên.

- Đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn như: Phân công soạn bài giảng, tổ chức thông qua bài giảng cho các giảng viên nhận soạn bài giảng mới, tiến hành thao giảng dự giờ nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả. Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập, chú trọng tính tích cực, chủ động của người học.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với cán bộ, giảng viên trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định và sự phân công của Ban Giám hiệu, của lãnh đạo các khoa, phòng.

2.4. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng

- Tăng cường phối hợp với cấp ủy các huyện, thành phố; Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Sở Nội vụ trong việc xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng.

- Thực hiện tốt công quản lý, theo dõi việc thực hiện chương trình tại các lớp. Giám sát chặt chẽ công tác thi, chấm thi, viết tiểu luận cuối khóa, chấm tiểu luận cuối khóa, chấm thi tốt nghiệp nhằm đánh giá thực chất chất lượng học tập của học viên. Kịp thời tham mưu xây dựng các quy định, quy chế sửa đổi bổ sung nhằm quản lý có hiệu quả chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.

- Phối hợp với cấp ủy cấp huyện, các sở ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh tổ chức tốt việc đánh giá chất lượng sau đào tạo. Qua đó, có cơ sở xây dựng hệ thống giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng sát với yêu cầu thực tế, phù hợp với chức danh, vị trí công tác của học viên và đáp ứng được nhiệm vụ chính trị của cấp ủy các địa phương, đơn vị.

- Triển khai thực hiện hướng dẫn số 09/HD-HVCTQG ngày 23/01/2015 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc lấy phiếu phản hồi từ người học  nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giờ giảng.

2.5. Đẩy mạnh xây dựng cơ sở vật chất, khuôn viên cảnh quan nhà trường

- Triển khai thực hiện công trình sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy và học tập của nhà trường.

- Làm tốt công tác vệ sinh cảnh quan khuôn viên nhà trường. Nêu cao ý thức trách nhiệm trong quản lý, bảo vệ tài sản công. Đề xuất thay thế, bổ sung, sửa chữa các vật dụng, thiết bị đáp ứng kịp thời nhiệm vụ chung theo kế hoạch.

2.6. Một số nhiệm vụ khác

- Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng; kiểm tra, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, giảng viên theo hướng sát và đúng thực chất.

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ gắn với kỷ cương, phát huy vai trò của tập thể cán bộ, giảng viên và nhân viên trong công tác quản lý.

- Xây dựng cơ quan, công sở văn minh.

- Đảm bảo an ninh, an toàn trật tự trong nhà trường.

- Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ, tết trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực.

- Quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, trọng tâm là học tập và rèn luyện theo phong cách tư duy khoa học, độc lập và tư tưởng học tập suốt đời, học để làm việc, làm người,...để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân của Bác.

Với tinh thần trách nhiệm, nhìn thẳng vào sự thật, chúng ta đánh giá đúng thực chất để mỗi cán bộ, giảng viên và nhân viên nhà trường suy nghĩ và lắng đọng về những hạn chế của Trường còn tồn tại trong năm học qua.

Bước sang năm học mới, với những nhiệm vụ đặt ra vô cùng quan trọng và hết sức nặng nề, để Trường Chính trị Bến Tre hoàn thành tốt các nhiệm vụ trên cần có sự vào cuộc tích cực của toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên của nhà trường. Đảng ủy, Ban Giám hiệu rất cần lòng nhiệt tình, tâm huyết và trách nhiệm của cả đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường để cùng chung sức, đồng lòng tạo sự chuyển biến ngay từ bây giờ, để Trường Chính trị Bến Tre xứng đáng là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh. Với niềm tin tưởng đó, thay mặt Ban Giám hiệu nhà trường tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và học viên hãy đem hết trí tuệ, tinh thần trách nhiệm của mình để cùng với Ban Giám hiệu nhà trường đưa Trường Chính trị Bến Tre bước sang một giai đoạn phát triển mới./.

Tin khác