Chủ động ngăn chặn – Phát hiện sớm – Cách ly kịp thời – Khoanh vùng gọn – Dập dịch triệt để – Điều trị khỏi bệnh! Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2020) và Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2020)!

Chủ nhật, 9 Tháng 8, 2020 - 11:52

Trường Chính trị dự họp mặt Khối thi đua 1 đầu Xuân Canh Tý 2020

Sáng ngày 30 tháng 01 năm 2020 (nhằm ngày mùng 6 Tết Canh Tý), toàn thể cán bộ lãnh đạo cùng công chức, viên chức và người lao động của Khối thi đua 1 họp mặt đầu năm và ký kết giao ước thi đua năm 2020.

Đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Trần Ngọc Tam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Khối thi đua 1; đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Trưởng Khối thi đua 1; đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Thi, Trưởng ban Thi đua, khen thưởng tỉnh đã đến dự họp mặt cùng với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức các ban, ngành thuộc Khối thi đua 1.

Phát động phong trào thi đua, đồng chí Bùi Văn Chương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kêu gọi các thành viên trong khối: “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, đặc biệt là thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới”; Quyết tâm thực hiện hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Tỉnh ủy năm 2020. Đồng thời gắn việc thi đua của từng cơ quan, đơn vị trong Khối với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trần Ngọc Tam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Khối thi đua 1 gửi lời chúc đến tất cả các đồng chí dự họp mặt ngày đầu tiên đi làm việc tốt đẹp, cả năm thành công! Đồng chí đánh giá cao và ghi nhận những kết quả đạt được của Khối thi đua 1 trong năm 2019 trên nhiều mặt. Đồng thời, đồng chí cho rằng: Năm 2020 là năm vừa tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết 2020, vừa phải “Bứt phá về đích” của Nghị quyết cả nhiệm kỳ và còn là năm Đại hội Đảng các cấp, có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển của nhiệm kỳ tới.

Trên tinh thần đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị toàn cán bộ, công chức, viên chức trong Khối tập trung công tác tham mưu đề xuất, xây dựng Đảng bộ thật trong sạch, vững mạnh. Trong đó, làm tốt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện tốt việc tham mưu tổ chức Đại hội Đảng các cấp thành công. Nội bộ từng cơ quan phải đoàn kết, thống nhất cao; nâng cao công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong thực hiện và tham mưu cho Tỉnh ủy gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Đặc biệt là tham mưu tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020./.

Lãnh đạo Các đơn vị trong Khối thi đua 1 ký kết giao ước thi đua năm 2020.

Đồng chí Trần Ngọc Tam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Trưởng Khối thi đua 1 phát biểu tại buổi họp mặt.
 
 
 
Ngô Tấn Lộc
Phòng TC, HC, TT, TL.

Tin khác