"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Chủ nhật, 23 Tháng 2, 2020 - 14:57

Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Trường Chính trị tỉnh Bến Tre

Ký hiệu của văn bản: 

364-QĐ/TCT
Quyết định

Cơ quan ban hành: 

Trường Chính trị

Số của văn bản: 

364

Trích yếu văn bản: 

Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Trường Chính trị tỉnh Bến Tre.

Ngày ký văn bản: 

Thứ năm, 11 Tháng 4, 2019 - 14:34

Tập tin đính kèm: 

Người ký văn bản: 

Nguyễn Trúc Hạnh

Tin khác