"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Chủ nhật, 12 Tháng 7, 2020 - 03:27

Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Khoa Xây dựng Đảng

Ký hiệu của văn bản: 

408-QĐ/TCT
Quyết định

Cơ quan ban hành: 

Trường Chính trị

Số của văn bản: 

408

Trích yếu văn bản: 

Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Khoa Xây dựng Đảng.

Ngày ký văn bản: 

Thứ tư, 31 Tháng 7, 2019 - 14:23

Tập tin đính kèm: 

Người ký văn bản: 

Nguyễn Trúc Hạnh

Tin khác