Chủ động ngăn chặn – Phát hiện sớm – Cách ly kịp thời – Khoanh vùng gọn – Dập dịch triệt để – Điều trị khỏi bệnh! Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2020) và Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2020)!

Thứ sáu, 7 Tháng 8, 2020 - 17:08

Năm 2019, Bến Tre tiếp tục tăng tốc tạo bứt phá với những giải pháp tối ưu, những chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Tỉnh ủy

ThS. Trần Văn Hòa
Phó Trưởng Khoa lý luận cơ sở
 

Trên tinh thần phát huy thành tựu, đồng thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót năm 2018, năm khởi đầu của tăng tốc để tiếp tục tăng tốc – tạo bứt phá năm 2019, Tỉnh ủy Bến Tre đã tập trung cao độ trí tuệ của toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, quy tụ nguồn lực vốn đầu tư trong và ngoài ngân sách, giải quyết các điểm nghẽn trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội nhằm tạo hiệu quả bền vững, ổn định đối với phát triển kinh tế của tỉnh. Vì vậy, nếu không có sự phấn đấu, quyết tâm cao và giải pháp thực hiện mang tính đột phá, quyết liệt thì khó có thể đạt được. Nhìn lại kết quả đạt được của năm 2018, thì tình hình kinh tế, xã hội tỉnh nhà cũng còn rất nhiều những hạn chế, yếu kém. Đấy là bức tranh tổng thể với những gam màu tối, sáng khác nhau.

Chính vì lẽ đó, khi nhận định về vấn đề này, đồng chí Võ Thành Hạo, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, cho biết: “Có thể khái quát bức tranh toàn cảnh tình hình Bến Tre năm qua là thế. Tuy nhiên, trong bức tranh mà màu sáng là màu chủ đạo đó, vẫn còn nhiều điểm tối khiến chúng ta chưa hài lòng, niềm vui chưa trọn vẹn: Giá cả nông sản thấp; các dự án chậm tiến độ; nông thôn mới trầm lắng; an ninh nông thôn phát sinh nhiều phức tạp; một số tổ chức đảng và đảng viên còn vi phạm kỷ luật; cải cách hành chính và thực thi công vụ chưa đạt yêu cầu; các nghị quyết lớn của Tỉnh ủy chưa có sự chuyển biến rõ nét, nhất là nghị quyết về chuỗi giá trị nông nghiệp; “điểm nghẽn” cơ bản về thông tin chưa được khai thông triệt để; sự phối hợp trong hệ thống chính trị vẫn còn thiếu đồng bộ. Tinh thần trách nhiệm và tâm huyết của cán bộ chưa được phát huy đúng mức” (trích bài phát biểu đầu năm, phát động thi đua năm 2019)

Đồng chí Cao Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh tại hội nghị tổng kết ngành tuyên giáo năm 2018: Năm 2019, đảng bộ tỉnh quán triệt chủ đề năm 2019 “Tiếp tục tăng tốc - tạo bứt phá”; tiếp tục quán triệt phương châm “10 chữ”, trong đó lấy “đoàn kết” làm trung tâm, “dân chủ” làm nền tảng, “năng động, đổi mới” làm động lực và quán triệt 9 nhiệm vụ trọng tâm 2019. Tiếp tục tháo gỡ “điểm nghẽn” trong thông tin tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong triển khai các chủ trương, công trình dự án lớn”,   (http://baodongkhoi.vn/xac-dinh-nhiem-vu-cu-the-de-tiep-tuc-tang-toc-tao-...)

Tuy nhiên, thực hiện năm “tăng tốc” 2018 chưa đồng bộ ở một số ngành, lĩnh vực, địa phương và chưa sâu rộng trong toàn Đảng bộ; một bộ phận cán bộ, đảng viên, có cả người đứng đầu chưa quyết liệt, nên còn một vài chỉ tiêu, lĩnh vực chưa đạt. Chính vì vậy, năm 2019, Tỉnh ủy đề ra tư tưởng hành động là “tiếp tục tăng tốc - tạo bứt phá”. Một số ngành, lĩnh vực cần phải tiếp tục “tăng tốc” mới “bứt phá” thành công.

Dự báo năm 2019, bên cạnh những thuận lợi cơ bản do tình hình kinh tế cả nước có nhiều khởi sắc và giữ mức tăng trưởng khá cao, tỉnh còn phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức như vấn đề biến đổi khí hậu tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; sức cạnh tranh của nền kinh tế vẫn còn thấp, giá cả thị trường tiêu thụ các nông sản chủ lực không ổn định; các nguồn lực còn gặp nhiều khó khăn... Trên cơ sở đó, Tỉnh ủy đã đề ra Nghị quyết với những vấn đề cơ bản mang tính đột phá và đồng thời chọn năm 2019 là năm “tiếp tục tăng tốc – tạo bứt phá”.

Trước tiên, cần quán triệt sâu sắc Nghị quyết của Tỉnh ủy năm 2019, tuyên truyền trong hệ thống chính trị và nhân dân nắm vững những nội dung cơ bản của Nghị quyết về các chỉ tiêu kinh tế, xã hội. Năm 2019, với tinh thần “tiếp tục tăng tốc – tạo bứt phá” đẩy nhanh việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh đề ra, trọng tâm là tập trung thực hiện đạt và vượt một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2018: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 7,3%, trong đó: Khu vực nông – lâm – thủy sản tăng 4.0%; khu vực công nghiệp – xây dựng tăng 12,2%; khu vực dịch vụ tăng  7,5% và thuế sản phẩm chiếm 2,15%. Đưa tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 1.160 triệu USD. Nâng tổng vốn đầu tư toàn xã hội 18.735,8 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người (GRDP) đạt 38,7 triệu đồng/người. Tổng thu ngân sách trên địa bàn theo dự toán của Trung ương giao 3.783 tỷ đồng; chỉ tiêu tỉnh phấn đấu là 3.900 tỷ đồng... tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 58%. Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 5,3%; đảm bảo đạt và vượt các chỉ tiêu khác như y tế, giáo dục, tỷ lệ sinh, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi, tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch đạt 58,5%. Đặc biệt là tỷ lệ dân số sử dụng điện trên toàn tỉnh phải đạt 99,92%...

Từ việc tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động cần xác định rõ trách nhiệm của từng tổ chức và cá nhân phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết. Các cấp ủy đảng, lãnh đạo sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, địa phương, đơn vị cần xây dựng chương trình hành động riêng, đồng thời vận dụng, thực hiện nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Tỉnh ủy đề ra. Trong đó, phải xác định cho được những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng ngành, địa phương, đơn vị để tập trung lãnh đạo thực hiện, gắn với nội dung nghị quyết đại hội Đảng bộ của cấp mình.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, cần quán triệt đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm. Tập trung thực hiện tốt phương châm “Dân chủ - Kỷ cương - Đoàn kết - Năng động - Đổi mới ”, trong đó lấy “Đoàn kết” làm trung tâm, “Dân chủ” làm nền tảng, “Năng động, Đổi mới” làm động lực. Chọn 9 trọng tâm để tập trung thực hiện, gồm:

Một là, tiếp tục tháo gỡ “điểm nghẽn” trong thông tin tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong triển khai các chủ trương, công trình, dự án lớn;

Hai là, triển khai đồng bộ Nghị quyết số 18-NQ/TW Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, gắn Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đầy đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và Nghị quyết số 02-NQ/TU về tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên;

Ba là, nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ chủ trì, người đứng đầu các cấp theo quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương, gắn với nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và công tác quản lý đảng viên tại chi bộ;

Bốn là, triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, tập trung thực hiện có hiệu quả kết luận số 359-KL/TU của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp, nông dân và xây dựng nông thôn mới;

Năm là, tập trung triển khai các công trình, dự án, nhất là hoàn thành thủ tục triển khai giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Phú Thuận;

Sáu là, quản lý chặt chẽ thu thuế, chống thất thu đi đôi với bồi dưỡng nguồn thu để tăng thu ngân sách;

Bảy là, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án đa dạng phát triển sinh kế, giảm nghèo bền vững, gắn với triển khai Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xuất khẩu lao động;

Tám là, tập trung triển khai các công trình, dự án, ấn phẩm chào mừng các ngày lễ lớn năm 2020 và Đại hội Đảng các cấp;

Chín là, nâng cao chất lượng công tác tuyển quân, tập trung giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, kéo giảm phạm pháp hình sự, tệ nạn, tai nạn xã hội, khiếu nại tố cáo, nhất là tai nạn giao thông đường bộ so với năm 2018, tăng cường quản lý an ninh mạng, thông tin mạng.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ trong tâm trên, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi trong cuộc sống; tổng kết đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém nguyên nhân của nó, nhằm rút kinh nghiệm trong lãnh, chỉ đạo thực hiện cho những năm tiếp theo của nhiệm kỳ và chuẩn bị Đại hội XI Đảng bộ tỉnh sắp tới.

 Năm 2019 là năm chuẩn bị kết thúc kế hoạch đề ra của Nghị quyết Đại hội X tỉnh Đảng bộ Bến Tre, trước hết là Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, đòi hỏi các cá nhân và tập thể cơ quan càng ra sức phấn đấu, nổ lực không ngừng tăng tốc – bứt phá, giải quyết đồng bộ các giải pháp. Trong đó, cần tập trung tháo gở “điểm nghẽn”, đây là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm tạo bứt phá, tăng tốc cho năm cuối của nhiệm kỳ Đại hội X tỉnh Đảng bộ Bến Tre.

 Vì vậy, để thực hiện hiệu quả 9 trọng tâm, Nghị quyết số 06-NQ/TU của Tỉnh ủy đã chỉ ra một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

 Thứ nhất, vấn đề tổng kết và ban hành nghị quyết, kế hoạch năm 2019, đây là nhiệm vụ của các cấp ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các cấp cần tập trung chỉ đạo, tổng kết.

Thứ hai, về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Cần tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng, lấy việc tháo gỡ điểm nghẽn trong thông tin tuyên truyền; triển khai thực hiện đồng bộ Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW, gắn với Nghị quyết số 26-NQ/TW và Nghị quyết số 02-NQ/TU về xây dựng Đảng; nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ chủ trì, người đứng đầu các cấp theo Quy định số 08-QĐi/TW, gắn với nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và công tác quản lý đảng viên tại chi bộ.

Thứ ba, về kinh tế - xã hội và quốc phòng – an ninh, tập trung phát triển kinh tế, chú trọng 3 trọng tâm: Một là, Triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, tập trung thực hiện có hiệu quả kết luận số 359-KL/TU của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp, nông dân và xây dựng nông thôn mới; Hai là, Tập trung triển khai các công trình, dự án, nhất là hoàn thành thủ tục triển khai giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Phú Thuận; Ba là, quản lý chặt chẽ thu thuế, chống thất thu đi đôi với bồi dưỡng nguồn thu để tăng thu ngân sách.

Bên cạnh, quan tâm đầu tư, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa – xã hội, chú trọng 02 trọng tâm: Một là, tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án đa dạng phát triển sinh kế, giảm nghèo bền vững, gắn với triển khai chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xuất khẩu lao động; hai là, tập trung triển khai các công trình, dự án, ấn phẩm chào mừng các ngày lễ lớn năm 2020 và đại hội Đảng các cấp.

Bảo đảm quốc phòng – an ninh, trong tâm là giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, kéo giảm phạm pháp hình sự, tệ nạn, tai nạn xã hội, khiếu nại tố cáo, nhất là tai nạn giao thông đường bộ năm 2018.

Năm 2019 là năm liền kề của năm kết thúc nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng cho việc hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Như vậy, trọng tâm của “tiếp tục tăng tốc - tạo bứt phá” là từng cấp, từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị chủ động rà soát lại các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội cấp mình đề ra, xem chỉ tiêu nào đạt và vượt thì tiếp tục thực hiện để đạt cao hơn; chỉ tiêu, lĩnh vực nào chưa đạt, đạt thấp phải tập trung tháo gỡ khó khăn; triển khai nhiều giải pháp, tập trung nguồn lực quyết tâm thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra trong năm 2019./.

Tin khác