"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 6 Tháng 12, 2019 - 03:51

Đoàn cán bộ, giảng viên Trường Chính trị Bến Tre đi nghiên cứu thực tế

Tiếp tục thực hiện kế hoạch nghiên cứu, khảo sát mô hình thực tế và kinh nghiệm của tỉnh bạn trong việc sắp xếp bố trí cán bộ, công chức và thực hiện mô hình kiêm nhiệm cấp cơ sở. Ngày 09 tháng 8 năm 2019, Trường Chính trị Bến Tre tổ chức đoàn cán bộ, giảng viên đi nghiên cứu thực tế tại tỉnh Đồng Tháp.

Chương trình làm việc, Đoàn nghe đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Tháp báo cáo trao đổi những kinh nghiệm của tỉnh trong việc thực hiện các mô hình kiêm nhiệm ở cơ sở theo Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII và định hướng sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ về “Sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố”. Sau đó Đoàn đi khảo sát mô hình kiêm nhiệm ở xã Tân Quy Tây thuộc thành phố Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp, là xã điểm tổ chức thành công các mô hình kiêm nhiệm.

Trao đổi và làm việc với Đoàn, lãnh đạo các đơn vị rất nhiệt tình, giới thiệu những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện việc sắp xếp bố trí cán bộ, công chức và thực hiện mô hình kiêm nhiệm cấp cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn hoàn thành tốt kế hoạch chuyến đi, qua đó giúp cho nhóm thực hiện đề tài khoa học của Trường Chính trị Bến Tre có nhiều thông tin quý báu về kinh nghiệm của tỉnh trong thực hiện các mô hình kiêm nhiệm, là nguồn tư liệu quý giúp Trường thực hiện tốt công trình nghiên cứu khoa học.

Đoàn trao đổi, làm việc cùng với đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy,
Ban Giám hiệu, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp.
 
Đoàn dự và làm việc cùng với lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Tân Quy Tây.
 
Nguyễn Thị Hiền
Trưởng Phòng QLĐT & NCKH.

Tin khác