"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 2 Tháng 4, 2020 - 00:16

Trường Chính trị Bến Tre tổ chức Tọa đàm “Những giải pháp thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy tại Trường Chính trị Bến Tre”

Triển khai thực hiện đầu việc 2.2 về đổi mới phương pháp đào tạo theo kế hoạch số 417/KH-TCT ngày 26/11/2018 của Trường Chính trị Bến Tre về việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

Sáng ngày 27/11/2019, Trường Chính trị Bến Tre tổ chức Tọa đàm “Những giải pháp thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy tại Trường Chính trị Bến Tre”. Tham dự và chủ trì buổi tọa đàm đồng chí Dương Văn Chăm, Phó Hiệu trưởng, cùng toàn thể giảng viên, viên chức các khoa, phòng của nhà trường.

Buổi Tọa đàm nhận được 08 báo cáo tham luận và nhiều ý kiến góp ý tâm huyết từ đội ngũ giảng viên của nhà trường. Trong đó, các nội dung góp ý, trao đổi tập trung đổi mới theo hướng “lấy người dạy và người học làm trung tâm”. Đồng thời tìm ra những giải pháp mới, hiệu quả nhằm nâng chất các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường trong thời gian tới.

Đồng chí Dương Văn Chăm, Phó Hiệu trưởng, Chủ trì
phát biểu tại buổi Tọa đàm.
 

  Một số hình ảnh tại buổi Tọa đàm

 

Ngô Tấn Lộc
Phòng TC, HC, TT, TL

 

Tin khác