"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ bảy, 30 Tháng 5, 2020 - 18:37

Trường Chính trị Bến Tre tổ chức Hội nghị công chức, viên chức 2020

Hội nghị công chức, viên chức hàng năm là hoạt động rất quan trọng sau một năm thực hiện nhiệm vụ chính trị, sáng ngày 04 tháng 01 năm 2020, Trường Chính trị Bến Tre tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2020.

Đến dự Hội nghị có đồng chí Võ Văn Hoàng Em, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh; cùng với tập thể Ban Giám hiệu, viên chức và người lao động trong nhà trường.

Tại Hội nghị toàn thể viên chức, người lao động được nghe các báo cáo tóm tắt: Kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020; Báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; báo cáo kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2019; dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020.

Qua đó, hội nghị trao đổi, đóng góp ý kiến nhiệt tình, trách nhiệm về những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân trong thực hiện Nghị quyết năm 2019 và đề xuất nhiều giải pháp thiết thực cho việc thực hiện nhiệm vụ, phương hướng năm 2020 đạt hiệu quả cao hơn.

Đồng chí Cao Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường Chính trị đã thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu về kết quả đạt được qua buổi làm việc trách nhiệm và nghiêm túc:

Thứ nhất, đánh giá Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức năm 2019 thực hiện đạt các chỉ tiêu đề ra, đa số thống nhất cao, thực hiện đầy đủ, chủ trương Nghị quyết của nhà trường.

Thứ hai, hoàn thành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng được Tỉnh ủy phê duyệt, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế năm vừa qua đạt kết quả tốt. Công tác Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu thực hiện tốt, phong trào thi đua mạnh mẽ. Hoạt động Công đoàn, Đoàn Thanh niên hoạt động mạnh mẽ góp phần tích cực trong việc thực hiện thắng lợi, xây dựng khối đoàn kết nội bộ, đảm bảo an toàn an ninh mạng.

Đánh giá một cách toàn diện, sự nổ lực của tập thể nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, ghi nhận và biểu dương viên chức và người lao động nhà trường trong năm 2019.

Nhờ quán triệt, bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, phối hợp các sở, ban, ngành, cấp ủy.

Qua kiểm điểm, sự phối hợp giữa các bộ phận, sự thiếu tinh thần hợp tác, mỗi đồng chí, từng bộ phận cần trải lòng để phối hợp làm việc cho tốt. Trách nhiệm của một số đồng chí chưa cao, thực hiện một số công việc còn chậm. Đối tượng đi học của nhà trường, tinh thần thái độ học tập của học viên...

Năm 2020 có vị trí quan trọng trong kết thúc nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ X tiến tới đại hội các cấp, Đại hội Công đoàn viên chức của tỉnh, các sự kiện lớn chào mừng 60 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi, 90 năm Ngày thành lập Đảng, bứt phá về đích. Trường Chính trị bứt phá công việc gì? Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ, phát động phong trào thi đua.

Công chức, viên chức, viên chức trường cần quán triệt:

Một là, toàn thể công chức, viên chức trường quán triệt tinh thần “bứt phá” về đích của Tỉnh ủy, nâng cao chất lượng một cách toàn diện. Khoa, phòng, từng cá nhân quán triệt nổ lực vươn lên hoàn thành nhiệm vụ.

Hai là, công tác lãnh đạo của Đảng ủy, thực hiện công tác xây dựng Đảng, Đại hội điểm Đảng bộ. Ứng xử về văn hóa của Trường Chính trị, văn hóa trường Đảng, văn hóa Đảng. Ứng xử của chúng ta đối với cấp trên, cấp dưới, đồng nghiệp, cán bộ đối với học viên.

Ba là, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, chi đoàn. Công đoàn phải chăm lo đời sống, giáo dục, nâng chất cơ quan văn hóa.

Đoàn Thanh niên phải là trung tâm đoàn kết thanh niên các bạn trẻ phải nổ lực, vươn lên. Vai trò của Ban Thanh tra nhân dân trong nhiệm kỳ mới phải thực chất để nâng cao chất lượng.

Bốn là, thực hiện dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo, mọi vấn đề phải công khai. Vấn đề mở rộng dân chủ trong xét thi đua, kết thúc phải khen thưởng và biểu dương. Với vai trò Ban Giám hiệu phối hợp với Đảng ủy góp sức hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2020.

Dịp này, Hội nghị cũng trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp đào tạo lý luận chính trị do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao tặng cho 2 đồng chí lãnh đạo Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học của nhà trường.

Toàn cảnh Hội nghị công chức, viên chức năm 2020.

Đ/c Cao Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường Chính trị trao kỷ niệm chương
 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho 02 đồng chí: Nguyễn Thị Hiền, 
Trưởng phòng QLĐT & NCKH; Trương Ngọc Quí, Phó Trưởng phòng QLĐT & NCKH.
 
 
 
 
Nguyễn Thị Nguyên
Phòng QLĐT&NCKH

 

Tin khác