Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bến Tre lần thứ X tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020.

Thứ ba, 29 Tháng 9, 2020 - 20:13

Trường Chính trị Bến Tre dự hội nghị về kế hoạch công tác truyền thông – giáo dục dân số và phát triển năm 2020

Chiều ngày 05/5/2020, tại Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh đã tổ chức Hội nghị bàn về Kế hoạch công tác truyền thông - giáo dục về dân số và phát triển năm 2020. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Tiến, Chi cục trưởng, Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh. Tham dự Hội nghị có Thạc sĩ Dược học  Dương Thị Như Ngọc, Phó Giám đốc Sở Y tế cùng các sở, ngành, đoàn thể tỉnh.

Đây là Hội nghị rất quan trọng để các đơn vị tham dự có các ý kiến liên quan đến nhu cầu bồi dưỡng kiến thức DS-KHHGĐ cho đơn vị, bàn phương án thực hiện, thống nhất kinh phí nhằm nâng chất hoạt động của công tác này theo Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới, Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW và Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030.

Trong năm 2020, định hướng triển khai công tác truyền thông - giáo dục về DS-KHHGĐ sẽ tập trung tuyên truyền về quy mô, cơ cấu, phân bố và chất lượng dân số trong mối quan hệ hữu cơ với phát triển kinh tế - xã hội; duy trì mức sinh thay thế, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, tận dụng cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số, phân bố dân số hợp lý và nâng cao chất lượng dân số.

Quang cảnh hội nghị

Với Trường Chính trị Bến Tre, từ nay cho đến tháng 11 năm 2020, sẽ thực hiện Hội thảo; về nguồn; báo cáo chuyên đề cho học viên các lớp với mục đích nâng chất, sát đối tượng, đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện công tác phối hợp chặt chẽ, chất lượng giữa hai đơn vị trong năm 2020./.

 

ThS. Nguyễn Thị Yến
Trưởng khoa NN&PL

Tin khác