"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ ba, 18 Tháng 12, 2018 - 18:39

Tham luận Tọa đàm những vấn đề phát sinh trong tổ chức quản lý và giảng dạy chương trình TCLLCT-HC