"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 6 Tháng 12, 2019 - 03:52

Thông tin thời sự tháng 8 năm 2019

Sáng ngày 13 tháng 8 năm 2019, Đảng bộ Trường Chính trị Bến Tre thông tin thời sự cho toàn thể đảng viên, viên chức và người lao động về tình hình thế giới, khu vực, trong nước và địa phương tác động đến tâm tư, tình cảm cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động. Đặc biệt đối với đảng viên, Đảng ủy quán triệt 02 chuyên đề: Tình hình biển Đông trong giai đoạn hiện nay và Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới theo tinh thần Công văn 1710-CV/BTGTU ngày 11/7/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Trên cơ sở quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quan điểm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng ủy nhấn mạnh định hướng tư tưởng, hành động cho cán bộ, đảng viên đối với việc nắm đúng quan điểm, chủ trương, đường lối; giữ vững lập trường, bản lĩnh chính trị, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và giữ gìn kỷ luật phát ngôn và tập trung “Tiếp tục tăng tốc, tạo bứt phá” trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Nhân buổi thông tin thời sự với sự có mặt đông đủ của viên chức, người lao động, đại diện Ban Giám hiệu, Đồng Chí Dương Quốc Hoàng, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị đã trao quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Võ Văn Du, giảng viên Khoa Lý luận cơ sở. Trong bầu không khí ấm áp, xúc động, Ban Giám hiệu nói chung và tập thể viên chức Trường Chính trị đã ghi nhận những đóng góp của đồng chí Võ Văn Du đối với sự nghiệp chung của nhà trường. Hơn mười năm công tác, dù ở vị trí công tác nào tại các đơn vị phòng, khoa, đồng chí Võ Văn Du cũng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tập thể Ban Giám hiệu và viên chức nhà trường mong đồng chí Du đem tinh thần người đảng viên, giảng viên, “bộ đội Cụ Hồ”, tiếp tục cống hiến khi trở về bên gia đình và địa phương trong thời gian tới.

Toàn cảnh buổi sinh hoạt thông tin thời sự.

Đồng chí Dương Quốc Hoàng, Phó Hiệu trưởng
trao quyết định nghỉ hưu cho viên chức.
 

 

ThS. Nguyễn Thị Nga
 Phó Trưởng Khoa Xây dựng Đảng

Tin khác