"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 18 Tháng 10, 2019 - 13:31

Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế Trường Chính trị tỉnh Bến Tre

Ký hiệu của văn bản: 

29-QĐi/TU
[Đang cập nhật ...]

Cơ quan ban hành: 

Tỉnh ủy Bến Tre

Số của văn bản: 

29

Trích yếu văn bản: 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế Trường Chính trị tỉnh Bến Tre

Ngày ký văn bản: 

Thứ năm, 3 Tháng 1, 2019 - 16:06

Tập tin đính kèm: 

Người ký văn bản: 

Phan Văn Mãi

Tin khác