"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 16 Tháng 9, 2019 - 02:01

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Trường Chính trị Bến Tre

Ký hiệu của văn bản: 

QĐ-TCT
Quyết định

Cơ quan ban hành: 

Trường Chính trị

Số của văn bản: 

334

Trích yếu văn bản: 

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Trường Chính trị Bến Tre

Ngày ký văn bản: 

Thứ hai, 21 Tháng 1, 2019 - 16:28

Tập tin đính kèm: 

Người ký văn bản: 

Nguyễn Trúc Hạnh

Tin khác