"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 19 Tháng 9, 2019 - 07:46

Quyết định về việc ban hành Quy chế Hội thi Học viên học giỏi lý luận chính trị

Ký hiệu của văn bản: 

372-QĐ/TCT
Quyết định

Cơ quan ban hành: 

Trường Chính trị

Số của văn bản: 

372

Trích yếu văn bản: 

Quyết định về việc ban hành Quy chế Hội thi Học viên học giỏi lý luận chính trị

Ngày ký văn bản: 

Thứ sáu, 26 Tháng 4, 2019 - 13:57

Tập tin đính kèm: 

Người ký văn bản: 

Nguyễn Trúc Hạnh

Tin khác