"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Chủ nhật, 23 Tháng 2, 2020 - 15:54

Quyết định về việc ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ

Ký hiệu của văn bản: 

367-QĐ/TCT
Quyết định

Cơ quan ban hành: 

Trường Chính trị

Số của văn bản: 

367

Trích yếu văn bản: 

Quyết định về việc ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ.

Ngày ký văn bản: 

Thứ sáu, 26 Tháng 4, 2019 - 14:37

Tập tin đính kèm: 

Người ký văn bản: 

Nguyễn Trúc Hạnh

Tin khác