"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 10 Tháng 7, 2020 - 05:48

Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học

Ký hiệu của văn bản: 

411-QĐ/TCT
Quyết định

Cơ quan ban hành: 

Trường Chính trị

Số của văn bản: 

411

Trích yếu văn bản: 

Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học

Ngày ký văn bản: 

Thứ tư, 31 Tháng 7, 2019 - 14:27

Tập tin đính kèm: 

Người ký văn bản: 

Nguyễn Trúc Hạnh

Tin khác