Nhiệt liệt chào mừng 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2022)!

Thứ tư, 5 Tháng 10, 2022 - 15:09

Lịch học tập (Giảng trực tuyến, điều chỉnh lần 2) Phần: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (Đợt 2), Lớp TC LLCT-HC C52, từ ngày 17/3 đến 28/3/2022

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT C53

Danh sách môn học: 

Những vấn đề cơ bản về Chủ nghĩa Mác-Lênin

Năm học: 

2022

Lịch học tập (Giảng trực tuyến, điều chỉnh lần 2) Phần: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (Đợt 2), Lớp TC LLCT-HC C52, từ ngày 17/3 đến 28/3/2022

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác