Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 75 năm thành lập Trường Chính trị Bến Tre (1947-2022) và 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022)!

Thứ ba, 6 Tháng 12, 2022 - 22:12

Lịch học lớp TC LLCT-HC C50 (Điều chỉnh), Phần học: Những vấn đề cơ bản về Quản lý hành chính nhà nước; từ ngày 19/9 đến ngày 29/9/2022

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC C50

Danh sách môn học: 

Những vấn đề cơ bản về Quản lý Hành chính

Năm học: 

2022

Lịch học lớp TC LLCT-HC C50 (Điều chỉnh), Phần học: Những vấn đề cơ bản về Quản lý hành chính nhà nước; từ ngày 19/9 đến ngày 29/9/2022

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác