Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Trường Chính trị Bến Tre (07/03/1947 - 07/03/2023); 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2023), 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3!

Thứ sáu, 24 Tháng 3, 2023 - 23:35

Lịch học lớp TC LLCT C53 (Điều chỉnh lần 2), Học phần: Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương, từ ngày 01/12 đến ngày 09/12/2022