Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023)!

Thứ tư, 8 Tháng 2, 2023 - 23:48

Lịch học lớp TC LLCT A41, Học phần: Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh; từ ngày 01/11 đến ngày 21/11/2022