"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Chủ nhật, 23 Tháng 2, 2020 - 15:31

Khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tại chức ngành Giáo dục khóa 27

Sáng ngày 08 tháng 7 năm 2019, Trường Chính trị Bến Tre phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tại chức ngành Giáo dục khóa 27 cho đối tượng là cán bộ quản lý, giáo viên của các trường phổ thông, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Dự lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Trúc Hạnh, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng nhà trường; đồng chí Bùi Văn Phần, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy; cùng các đồng chí Trưởng, Phó các khoa, phòng Trường Chính trị và 70 học viên của lớp học.

Phát biểu khai giảng, đồng chí Nguyễn Trúc Hạnh, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng lưu ý một số vấn đề: Qua khóa học này, các đồng chí học viên được trang bị những kiến thức một cách có hệ thống gồm: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân; tình hình nhiệm vụ của địa phương.

Do vậy, ngay từ đầu khóa học, các đồng chí học viên cần xác định đúng động cơ, tinh thần, thái độ học tập, phải thay đổi tâm thế từ người dạy trở thành người học, thực hiện nghiêm nội quy, quy chế đào tạo, xây dựng lớp thành một tập thể đoàn kết hỗ trợ nhau trong học tập; từng đồng chí cần phát huy tính chủ động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập và rèn luyện, phấn đấu 100% tốt nghiệp ra trường./.

Đồng chí Nguyễn Trúc Hạnh, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng
phát biểu khai giảng lớp học.
 

Đại biểu và học viên dự lễ khai giảng.

 

Ngô Tấn Lộc
Phòng TC, HC, TT,TL.

Tin khác