"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 2 Tháng 4, 2020 - 00:49

Khai giảng Lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính hệ tại chức khóa 43 (C43)

Sáng ngày 20/8/2019, Trường Chính trị Bến Tre tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tại chức khóa 43 (C43) cho 70 học viên là cán bộ, công chức, hiện đang công tác tại các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.

Đến dự Lễ Khai giảng có ThS. Dương Văn Chăm, Phó Hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ; lãnh đạo các khoa, phòng, giáo viên chủ nhiệm và toàn thể  học viên của khóa học.

Lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính hệ tại chức khóa 43 được thực hiện theo Bộ quy chế đào tạo mới do Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 2252/QĐ-HVCTQG ngày 02/5/2019. Thời gian của khóa học gồm 1.056 tiết, trang bị những kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Những quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý; Nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân ở cơ sở, một số vấn đề về quản lý hành chính nhà nước...

Phát biểu khai giảng lớp học, ThS. Dương Văn Chăm đã nhấn mạnh một số điểm trọng tâm của quy chế mới, yêu cầu học viên lớp học phải xác định động cơ, thái độ học tập nghiêm túc, chấp hành nghiêm quy chế của Học viện, nội quy của Nhà trường, phát huy tinh thần tự nghiên cứu theo phương châm “lý luận đi đôi với thực tiễn”, đối chiếu, vận dụng vào công tác địa phương, đơn vị mình./.

ThS. Dương Văn Chăm, Phó Hiệu trưởng phát biểu khai giảng
Lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính hệ tại chức khóa 43.
 

Toàn cảnh Lễ khai giảng.

 

Ngô Tấn Lộc
Phòng TC, HC, TT, TL

Tin khác