"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ ba, 7 Tháng 7, 2020 - 16:08

Khai giảng lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ nguồn cấp ủy cấp huyện và tương đương nhiệm kỳ 2020 – 2025

Sáng ngày 03/10/2019, Trường Chính trị Bến Tre phối hợp với Thường trực Huyện ủy các huyện, thành phố và các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ Nguồn cấp ủy cấp huyện và tương đương nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự Lễ khai giảng có đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Cao Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, quý đại biểu và toàn thể học viên đến từ 9 đơn vị huyện, thành phố và 04 đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Lớp học dành cho đối tượng là cán bộ thuộc diện quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và tương đương, nhiệm kỳ 2020-2025; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn.

Thời gian bồi dưỡng 11 ngày, với 12 chuyên đề, gồm: Những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay và nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Mô hình kinh tế sông, biển; Kinh tế đô thị - Định hướng phát triển thành phố tối ưu; Mô hình xây dựng chính quyền; cải cách hành chính theo hướng Chính phủ điện tử; Xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm, tầm, có khát vọng đưa Bến Tre phát triển đột phá trong bối cảnh và xu thế phát triển mới; Một số nội dung cơ bản trong đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về Quốc phòng, an ninh gắn với địa phương; Phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên ở cơ sở; Kỹ năng làm công tác tư tưởng, vận động nhân dân trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở cơ sở; Mô hình kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; Tình hình phát triển kinh tế - xã hội Bến Tre; Nhiệm vụ xây dựng văn hóa, con người Bến Tre.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát biểu tại lễ khai giảng đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng, lớp học này được tổ chức nhằm chuẩn bị tâm thế cho cán bộ lãnh đạo địa phương, tạo nhận thức thống nhất, đồng thuận cao trong thực hiện chủ trương, trước khi tiến hành Đại hội Đảng các cấp. Đây là lớp đầu tiên do Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức, thể hiện sự quan tâm đặc biệt, đánh giá cao vị trí, vai trò của cán bộ ở cơ sở, đối tượng trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công việc của hệ thống chính trị ở cơ sở trong tổ chức thực hiện các chủ trương về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh diễn ra trên địa bàn đạt được tốt hay không, có điểm mới hay không phụ thuộc vào vai trò của lãnh đạo, quản lý ở cơ sở. Do vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thấy cần thiết phải tổ chức lớp cập nhật, bồi dưỡng kiến thức cho các đồng chí để có thể tiếp cận được, nhanh các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để vận dụng vào tổ chức thực hiện, tạo ra sự phát triển nhanh, bền vững trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Đây là lớp học có quy mô lớn, với 10 lớp trong toàn tỉnh, 12 chuyên đề, huy động gần 1.000 học viên dự học. Do vậy, học viên cần quán triệt tốt mục đích, ý nghĩa, có tinh thần học tốt, có phương pháp tự học, tự nghiên cứu, tiếp thu nội dung các chuyên đề, để tiếp tục nâng cao năng lực, hoàn thiện phẩm chất để đáp ứng với vai trò, vị trí của người cán bộ lãnh đạo, quản lý cùng với Đảng bộ, nhân dân thống nhất về mặc nhận thức, hành động chung góp phần cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới./.

Đồng chí Phan Văn Mãi, UVBCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy
phát biểu tại Lễ khai giảng.

 

Đại biểu cùng học viên dự Lễ khai giảng.

 

 

Ngô Tấn Lộc
Phòng TC, HC, TT, TL

 

Tin khác