"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 13 Tháng 11, 2019 - 10:13

Giới thiệu sách mới quí 1 năm 2018

Văn bản đính kèm: 

Tin khác