"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Chủ nhật, 23 Tháng 2, 2020 - 13:50

Đề án Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh Bến Tre

Ký hiệu của văn bản: 

02-DA/TCT
[Đang cập nhật ...]

Cơ quan ban hành: 

Trường Chính trị

Số của văn bản: 

2

Trích yếu văn bản: 

Đề án Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh Bến Tre.

Ngày ký văn bản: 

Thứ hai, 18 Tháng 2, 2019 - 14:22

Tập tin đính kèm: 

Người ký văn bản: 

Nguyễn Trúc Hạnh

Tin khác