"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 19 Tháng 3, 2018 - 15:33

Họp mặt kỷ niệm

Chưa có tin trong chuyên mục nầy ...

Đăng kí nhận Họp mặt kỷ niệm