"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 15 Tháng 12, 2017 - 17:12

Thông báo

Ngày Đăng : 14/12/2017

Thông báo về việc viết bài cho Website Trường Chính trị. Xin vui lòng xem nội dung thông báo trong văn bản đính kèm.

Ngày Đăng : 11/12/2017

Kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh. Xin vui lòng xem nội dung kế hoạch trong tệp đính kèm.

Ngày Đăng : 11/12/2017

Thông báo về việc thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh. Xin vui lòng xem nội dung thông báo trong tệp đính kèm.

Ngày Đăng : 28/11/2017

Lịch thi lại, thi sau Lớp TC LLCT-HC C31 và C33 (Ngày 05/12/2017). Xem nội dung lịch thi trong tệp đính kèm.

Ngày Đăng : 27/11/2017

Thông báo về việc Tổng kết bế giảng, Lớp TC LLCT-HC C31. Xem nội dung trong tệp đính kèm.

Ngày Đăng : 24/11/2017

Thông báo về việc Hệ thống vấn đề ôn thi tốt nghiệp, Lớp TC LLCT-HC C33. Xem nội dung Hệ thống vấn đề ôn thi tốt nghiệp trong tệp đính kèm.

Ngày Đăng : 24/11/2017

Thông báo về việc Hệ thống vấn đề ôn thi tốt nghiệp, Lớp TC LLCT-HC huyện Thạnh Phú. Xem nội dung Hệ thống vấn đề ôn thi tốt nghiệp trong tệp đính kèm.

Ngày Đăng : 09/11/2017

Thông báo Danh sách học viên không đủ điều kiện thi Phần học Những vấn đề cơ bản về Quản lý hành chính, Lớp TC LLCT-HC huyện Bình Đại.

Ngày Đăng : 02/10/2017

Thông báo về việc Hệ thống vấn đề ôn thi tốt nghiệp, Lớp TC LLCT-HC C32. Xem nội dung thông báo trong tệp đính kèm.

Ngày Đăng : 02/10/2017

Thông báo về việc Hệ thống vấn đề ôn thi tốt nghiệp, Lớp Đào tạo nguồn chức danh Trưởng Công an xã, thị trấn khóa 5. Xem nội dung thông báo trong tệp đính kèm.

Trang

Đăng kí nhận Thông báo