"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ bảy, 25 Tháng 5, 2019 - 21:59

Danh mục thông tin liên hệ

Ngày Đăng : 01/11/2011

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BẾN TRE

Địa chỉ         : 01/D Quốc Lộ 60, ấp 1, xã Sơn Đông, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Điện thoại   : 075 3822 328

Fax               : 075 3821 034

Email            : tctbentre@gmail.com

Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị

Điện thoại: 0753 822328

Đăng kí nhận Danh mục thông tin liên hệ