Tin mới

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Ngày Đăng:

Hiện nay các thế lực thù địch đã và đang triệt để lợi dụng mạng xã hội để tung ra các chiêu bài tinh vi, nguy hiểm nhằm xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phủ nhận chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta, tạo khoảng trống về tư tưởng, lý luận nhằm đưa ý thức hệ tư sản thâm nhập ngày càng sâu rộng vào đời sống tinh thần của nhân dân ta, tiến tới xoay chuyển quỹ đạo phát triển của Việt Nam đi chệch hướng xã hội chủ nghĩa.

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh