Kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910-08/3/2024), 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 và 77 năm Ngày thành lập Trường Đảng tỉnh Bến Tre (Trường Chính trị Bến Tre) (07/3/1947-07/3/2024)!

Chủ nhật, 21 Tháng 4, 2024 - 16:12

Danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học từ năm 2008 - 2017

DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TỪ NĂM 2008 - 2017

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Cấp

thực hiện

Đơn vị
cá nhân chủ trì thực hiện

01

Xây dựng chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn tỉnh Bến Tre đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ mới (Năm 2007 - 2008)

ThS Nguyễn Trung Dương
Hiệu trưởng Trường Chính trị
Bến Tre
Cấp tỉnh
Trường Chính trị Bến Tre
02
Nghiên cứu, đề xuất giải pháp thực hiện mô hình Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ở Bến Tre hiện nay (Năm 2008-2009)
Nguyễn Thái Xây - Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND
tỉnh Bến Tre
Cấp cơ sở
Trường Chính trị Bến Tre
03
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo cán bộ, công chức cấp xã của Trường Chính trị Bến Tre hiện nay (Năm 2010)
ThS Dương Văn Chăm
Trưởng phòng Đào tạo
Cấp cơ sở
Phòng Đào tạo
04
Tình huống và phương án giải quyết tình huống trong hoạt động quản lý nhà nước ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bến Tre (Năm 2011)
GVC Ngô Văn Sơn
Trưởng khoa Nhà nước
và Pháp luật
Cấp cơ sở
 
Khoa Nhà nước và Pháp luật
05
Tình huống và phương án giải quyết tình huống trong công tác dân vận của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở cấp cơ sở, tỉnh Bến Tre (Năm 2011)
ThS Nguyễn Thị Yến
Trưởng khoa Dân vận
 
Cấp cơ sở
 
Khoa Dân vận
06
Tình huống và phương án giải quyết tình huống trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo quản lý ở cấp xã, tỉnh Bến Tre (Năm 2013).
 ThS Nguyễn Thị Yến
Trưởng khoa Dân vận
Cấp cơ sở
Khoa Dân vận
07
Biên soạn tài liệu “Tình hình nhiệm vụ địa phương” (Năm 2013).
ThS Phan Văn Thuận
Trưởng khoa Xây dựng Đảng
Cấp cơ sở
Khoa Xây dựng Đảng
08
Giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về tôn giáo ở cấp xã tỉnh Bến Tre trong tình hình mới (Năm 2016)
ThS Nguyễn Thị Yến
Trưởng khoa Dân vận
Cấp cơ sở
 
Khoa Dân vận
 
09
Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Bến Tre hiện nay (Năm 2017)
TS Phạm Huỳnh Minh Hùng
Phó Trưởng khoa Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
Cấp cơ sở
Tiến sĩ Phạm Huỳnh Minh Hùng

 

 

Nghiên cứu khoa học: 

Tin khác