Nhiệt liệt chào mừng 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)! Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Giáp Thìn!

Thứ bảy, 24 Tháng 2, 2024 - 01:02

Thông tin thời sự

Ngày Đăng : 13/01/2023

Thông tin thời sự tháng 01-2023.

Ngày Đăng : 17/11/2022

Thông tin thời sự tháng 11-2022

Ngày Đăng : 13/10/2022

Thông tin thời sự tháng 10-2022

Ngày Đăng : 21/09/2022

“... tham gia tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ở địa phương” là một chức năng, nhiệm vụ quan trọng của trường chính trị tỉnh. Đặc biệt trong thực hiện đường lối đổi mới của Đảng thì công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học cũng được đề cao. Nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn còn là một tiêu chí của trường chính trị chuẩn. Điều 9, Quy định số 11-QĐ/TW về trường chính trị chuẩn, quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn đối với trường chính trị chuẩn mức 1: Khoản 1, quy định về thực hiện đề tài khoa học “mỗi năm thực hiện ít nhất 3 đề tài khoa học cấp trường, 5 năm thực hiện ít nhất 3 đề tài khoa học cấp tỉnh và tương đương trở lên, được nghiệm thu ở mức đạt trở lên”. Mỗi năm thực hiện ít nhất 3 cuộc hội thảo khoa học hoặc tọa đàm cấp tỉnh, 5 năm tổ chức 3 cuộc hội thảo khoa học hoặc tọa đàm cấp tỉnh hoặc tương đương trở lên.

Ngày Đăng : 19/09/2022

Thông tin thời sự tháng 09-2022

Ngày Đăng : 18/08/2022

Thông tin thời sự tháng 8-2022

Ngày Đăng : 14/02/2022

Thông tin thời sự tháng 02-2022

Ngày Đăng : 13/01/2022

Thông tin thời sự Tháng 01-2022

Ngày Đăng : 19/11/2021

Thông tin thời sự Tháng 11-2021

Trang

Đăng kí nhận Thông tin thời sự