CHÀO MỪNG NGÀY BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2021 - 2026!

Thứ tư, 19 Tháng 5, 2021 - 04:11

Thông tin thời sự

Ngày Đăng : 22/10/2020

Kế hoạch số 02-KH/ĐU ngày 07/7/2020 của Đảng ủy Trường Chính trị Bến Tre về nâng cao chất lượng quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Ngày Đăng : 13/10/2020

Đại hội đã thống nhất chủ đề của Báo cáo chính trị là “Phát huy tinh thần đoàn kết; xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà”.

Ngày Đăng : 05/10/2020

Thông tin thời sự tháng 10-2020

Ngày Đăng : 14/09/2020

Thông tin thời sự tháng 9-2020

Ngày Đăng : 08/09/2020

Báo cáo sơ kết tình hình hoạt động 6 tháng dầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Ngày Đăng : 08/09/2020

Thông tin sinh hoạt chuyên đề quí III-2020.

Ngày Đăng : 11/08/2020

Trang

Đăng kí nhận Thông tin thời sự