Nhiệt liệt chào mừng 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)! Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Giáp Thìn!

Thứ bảy, 24 Tháng 2, 2024 - 00:50

Thông tin thời sự

Ngày Đăng : 18/10/2021

Thông tin thời sự Tháng 10-2021

Ngày Đăng : 12/09/2021

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ. Nhấn vào để xem Đề cương.

Ngày Đăng : 09/09/2021

Thông tin thời sự Tháng 09-2021

Ngày Đăng : 24/08/2021

Kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Nhấn để xem.

Ngày Đăng : 17/08/2021

Chỉ thị 01-CT/TU ngày 17/10/2020 về phát động phong trào thi đua "Đồng Khởi mới" giai đoạn 2020 - 2025 tầm nhìn đến năm 2030.

Ngày Đăng : 17/08/2021

Nghị quyết 03-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nhấn để xem Nghị quyết 03-NQ/TU

Ngày Đăng : 04/08/2021

Triển khai quán triệt nội dung Đề cương báo cáo nhanh và Bài phát biểu khai mạc; Bế mạc của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị Trung ương 3, khóa XIII

Ngày Đăng : 16/07/2021

Thông tin thời sự tháng 07-2021

Ngày Đăng : 16/07/2021

Thông tin thời sự tháng 06-2021

Ngày Đăng : 13/07/2021

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần

Trang

Đăng kí nhận Thông tin thời sự