Nhiệt liệt chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế lao động 01/5!

Thứ tư, 24 Tháng 4, 2024 - 16:56

Xây dựng Nông thôn mới

Ngày Đăng : 22/02/2016

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bến Tre phát huy nội lực của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới. (Tham luận do Bà Nguyễn Thị Phương Đào, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre đọc tại phiên khai mạc Đại hội Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII).

Ngày Đăng : 24/12/2014
Thạc sĩ Võ Thị Thúy Liễu
                                                          Phó Trưởng phòng NCKH – TT – TL

 

Xây dựng nông thôn mới là là một chương trình tổng thể về kinh tế, văn hóa, xã hội,…nhằm phát triển bộ mặt nông thôn trên phạm vi cả nước. Ngày 04 tháng 06 năm 2010 Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 800/QĐ - TTg về Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.

Ngày Đăng : 02/11/2011

Xây dựng nông thôn mới (NTM) là một trong những mục tiêu chủ yếu đã được thông qua trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ IX (nhiệm kỳ 2010-2015).

Đăng kí nhận Xây dựng Nông thôn mới