Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2021)!

Thứ bảy, 4 Tháng 12, 2021 - 06:20

Khai giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng khóa 1, năm 2021

Sáng ngày 11/10/2021, Trường Chính trị Bến Tre phối hợp Sở Nội vụ tổ chức Lễ khai giảng trực tuyến lớp Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng khóa 1 cho 98 học viên đối tượng là  công chức, viên chức đang giữ chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng hoặc được quy hoạch vào chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương của tỉnh.

Dự Lễ khai giảng có các đồng chí Dương Quốc Hoàng, Phó Hiệu trưởng; Nguyễn Văn Nhân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các đồng chí chủ nhiệm, quản lý lớp cùng 98 đồng chí học viên.

Khóa học nhằm trang bị cho học viên khối kiến thức đảm bảo đúng chương trình của Bộ Nội vụ ban hành theo Quyết định 1037/QĐ-BNV ngày 26/11/2019, với tổng thời lượng 160 tiết, gồm 9 chuyên đề về kiến thức, kỹ năng của lãnh đạo, quản lý cấp phòng và 3 chuyên đề báo cáo.

Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Nguyễn Văn Nhân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ nhấn mạnh: khóa học này sẽ trang bị những kiến thức cơ bản về lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành công tác để góp phần nâng cao kiến thức và kỹ năng quản lý, điều hành công tác của lãnh đạo cấp phòng, đáp ứng yêu cầu phát triển của cơ quan, đơn vị trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó, đồng chí Phó Giám đốc Sở Nội vụ yêu cầu Trường Chính trị đảm bảo các điều kiện giảng dạy trực tuyến, phương pháp quản lý học viên chặt chẽ, các học viên cần thể hiện tinh thần và thái độ nghiêm túc trong quá trình tham gia lớp học, chấp hành tốt nội quy, quy chế lớp học, hoàn thành tốt chương trình, nội dung khóa học đề ra.

Toàn cảnh Lễ khai giảng

 

Tin, Ảnh: Tấn Lộc

Tin khác