Nhiệt liệt chào mừng 67 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2021) và Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021)!

Thứ tư, 12 Tháng 5, 2021 - 17:40

Cụm thi đua các trường chính trị Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2021

Thực hiện Quyết định số 550-QĐ/HVCTQG và Hướng dẫn số 30-HD/HVCTQG, ngày 03/02/2021 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc thành lập Cụm thi đua các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và tổ chức hoạt động, bình xét thi đua của Cụm thi đua các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương năm 2021. Ngày 02/4/2021, tại Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu đã diễn ra Hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2021 Cụm thi đua các trường chính trị khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí là lãnh đạo của 12 trường chính trị trong cụm và cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng. Hội nghị đã thông qua quyết định thành lập Cụm thi đua và công nhận Cụm trưởng, Cụm phó Cụm thi đua. Năm 2021, Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu là Cụm trưởng; Trường Chính trị tỉnh Bến Tre và Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp là Cụm phó. Tại Hội nghị, các trường đã thảo luận, góp ý hoàn chỉnh kế hoạch phát động và đăng ký tham gia phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2021.

Toàn cảnh Hội nghị

Lãnh đạo các trường ký kết giao ước thi đua

 

 

ThS. Võ Thị Thúy Liễu
Trưởng phòng TC, HC, TT, TL

Tin khác