TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN BẾN TRE QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI ĐẢNG BỘ TỈNH VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG!

Thứ sáu, 25 Tháng 6, 2021 - 05:01

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội Nông dân cơ sở, năm 2020.

Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ cơ sở về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nắm vững vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội Nông dân các cấp. Sáng ngày 28/9/2020, Trường Chính trị Bến Tre phối hợp Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội Nông dân cơ sở, năm 2020.

Tham gia lớp Bồi dưỡng có 83 cán bộ Hội Nông dân cơ sở, thời gian bồi dưỡng 05 ngày (từ ngày 28/9/2020 đến ngày 02/10/2020), chương trình bồi dưỡng gồm các nội dung: Công tác xây dựng, củng cố tổ chức hội gắn với công tác kiểm tra, giám sát. Công tác tuyên truyền, vận động nông dân trong tình hình mới; Khái quát chương trình Đồng khởi, khởi nghiệp gắn phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và thoát nghèo bền vững. Công tác xây dựng mô hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã trong nông nghiệp nông thôn; Hội Nông dân Việt Nam – Tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp nông dân Việt Nam; Công tác vận động nông dân phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại; Hội Nông dân tham gia thực hiện chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh; Hội Nông dân với phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, hội nhập quốc tế, tiêu thụ sản phẩm; Hội Nông dân ứng dụng KHCN vào sản xuất nông nghiệp chất lượng, hiệu quả; Hội Nông dân tham gia thực hiện nhiệm vụ an ninh trật tự nông thôn, tham gia công tác truyền thông bảo hiểm y tế hộ gia đình và bảo hiểm xã hội tự nguyện; Tham quan mô hình kinh nghiệm tại huyện Thạnh Phú (vườn nho Bảy Thiết và hợp tác xã xoài Thạnh Hải).

Kết thúc khóa học, học viên được cấp chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội Nông dân cơ sở./.

Đồng chí Võ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bến Tre
phát biểu Bế giảng lớp Tập huấn.
 

Đại biểu và học viên dự Bế giảng lớp Tập huấn.

Đồng chí Dương Quốc Hoàng, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị
trao chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng cho học viên.

 

Tin, Ảnh: Tấn Lộc

Tin khác