TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN BẾN TRE QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI ĐẢNG BỘ TỈNH VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG!

Thứ sáu, 25 Tháng 6, 2021 - 04:52

Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệu Trích yếu văn bản Tập tin đính kèm
HVCT-HCQG

Công văn của HVCT-HC Quốc gia HCM V/v đồng ý cho Trường Chính trị Bến Tre mở lớp bổ sung để đổi lấy bằng Trung học Chính trị lấy bằng TCLLCT-HC

PDF icon cv_doi_mo_lop_doi_bang.pdf
CĐVC

Công văn số 59/CĐVC về việc điều chỉnh mức quỹ CĐCS giữ lại và nộp về công đoàn cấp trên năm 2012

PDF icon quy_dinh_trich_nop_cong_doan_phi.pdf
QCPH-BCHCĐ&BGH TCT

Quy chế về việc phối hợp hoạt động giữa Ban Giám hiệu và Ban Chấp hành công đoàn Trường Chính trị Bến Tre

PDF icon qc_phoi_hop_du_bgh_bchcd.pdf
BC-TCT

Báo cáo công tác năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2012

PDF icon bc_cong_tac_nam_2011_phuong_huong_nv_2012.pdf
BC-TCT

Tổng kết năm học 2010-2011 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2011-2012

PDF icon bc2010.pdf

Trang