TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN BẾN TRE QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI ĐẢNG BỘ TỈNH VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG!

Thứ sáu, 25 Tháng 6, 2021 - 04:18

Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệu Trích yếu văn bản Tập tin đính kèm
419-QĐ/TCT

Quyết định số: 419-QĐ/TCT ngày 30/8/2019 của Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh về việc ban hành Quy chế xét, công nhận sáng kiến của Trường Chính trị tỉnh Bến Tre.

PDF icon qd419.pdf
412-QĐ/TCT

Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu

PDF icon qd412.pdf
411-QĐ/TCT

Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học

PDF icon qd411.pdf
410-QĐ/TCT

Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Khoa Nhà nước và pháp luật

PDF icon qd410.pdf
409-QĐ/TCT

Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Khoa Lý luận cơ sở

PDF icon qd409.pdf

Trang