Nhiệt liệt chào mừng 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)! Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Giáp Thìn!

Thứ bảy, 24 Tháng 2, 2024 - 14:13

Tham luận tại Hội nghị Chi đoàn Trường Chính trị Bến Tre

Cảm nhận về lời chúc chân tình của Bí thư Tỉnh ủy dành cho tuổi trẻ Bến Tre nhân ngày đầu năm 2017

  Nguyễn Thị Ninh
                                                                                                 Phòng Đào tạo

Trong không khí hân hoan chào đón năm mới, Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre Võ Thành Hạo đã hết sức quan tâm, dành cho tuổi trẻ Bến Tre những lời chúc chân tình, đó là ‘Sức khoẻ, kiến thức, niềm tin và khát vọng”.

Trước hết, Bí thư Tỉnh uỷ chúc sức khoẻ.

Ngay sau Cách mạng tháng Tám thành công, trong bối cảnh còn nhiều bộn bề khó khăn, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với Đảng ta đã đề ra nhiều chủ trương đúng đắn, kịp thời trong việc chống giặc đói, giặc dốt, bên cạnh đó, vấn đề nâng cao sức khoẻ cho người dân cũng được đặc biệt chú trọng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi toàn dân tập thể dục, Người viết “Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần sức khoẻ mới thành công. Mỗi một người dân yếu ớt, tức là làm cho cả nước yếu ớt một phần; mỗi một người dân mạnh khoẻ, tức là góp phần làm cho cả nước mạnh khoẻ…Dân cường thì nước thịnh…”. Đó cũng là quan điểm xuyên suốt của Đảng ta trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển đất nước với định hướng: vì sức khỏe và hạnh phúc của nhân dân, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Về giáo dục thể chất cho thanh niên đang tham gia mọi hoạt động trong mọi lĩnh vực, mọi ngành nghề, Bác dạy bảo tuổi trẻ thanh niên rằng: “Thanh niên phải rèn luyện TDTT vì thanh niên là tương lai của đất nước”. Ngoài các mặt học tập và rèn luyện khác, Bác yêu cầu thanh niên phải tích cực rèn luyện thể chất “Phải giữ vững đạo đức cách mạng. Phải xung phong trong mọi công tác. Phải học tập chính trị, văn hoá, nghề nghiệp để tiến bộ mãi. Phải rèn luyện thân thể cho khoẻ mạnh. Khoẻ mạnh thì mới đủ sức tham gia một cách dẻo dai, bền bỉ những công việc ích nước lợi dân”.­­­­

Việc triển khai hoạt động đồng hành với thanh niên về nâng cao sức khoẻ thể chất được Ban Chấp hành Chi đoàn Trường Chính trị  Bến Tre quan tâm thông qua việc phối hợp với Công đoàn cơ sở như tổ chức hội thao trong dịp lễ chào ­­mừng 34 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2016) vào sáng ngày 17 tháng 11 năm 2016 vừa qua. Trong hội thao, tuổi trẻ Trường Chính trị Bến Tre đã tham gia nhiệt tình từ trong khâu tổ chức tới các hoạt động giao lưu, góp phần làm nên thành công của buổi hội thao. Ngoài ra, đoàn viên Trường Chính trị tích cực tham gia các phong trào do Đoàn Khối phát động, đồng thời chủ động tổ chức, giao lưu thể thao với các đơn vị Xã Đoàn Mỹ Hoà, huyện Ba Tri; Xã Đoàn Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc với các môn thể thao như bóng đá, bóng chuyền hơi tăng thêm tính gắn kết giữa các đơn vị. Sau giờ làm việc, nhiều đoàn viên tích cực tham gia tập luyện bóng chuyền hơi góp phần đẩy mạnh tinh thần thể dục thể thao của Trường.

 Có thể nói, sức khỏe chính là nền tảng quan trọng để tạo nên sự phát triển của xã hội. Chính vì vậy, lời chúc đầu tiên mà Bí thư Tỉnh uỷ chúc cho tuổi trẻ Bến Tre chính là sức khoẻ. Khi có sức khỏe, chúng ta có thể thực hiện những hoạt động cá nhân và hoạt động xã hội có hiệu quả. Đó chính là cơ sở hàng đầu giúp cho sự mỗi người tự khẳng định mình trong xã hội, qua đó đóng góp sức lực, trí tuệ của mình cho sự phát triển của đất nước.

Thứ hai, Bí thư Tỉnh uỷ chúc cho đoàn viên chúng ta về kiến thức.

Chỉ khi có nền tảng vững về kiến thức thì chúng ta mới có thể làm chủ khoa học – công nghệ, nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tại Trường Chính trị Bến Tre, mỗi đoàn viên đều ra sức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, không ngừng nâng cao trình độ. Đoàn viên là giảng viên đầu tư, nghiên cứu sâu bài giảng để tạo nên những buổi giảng chất lượng trên lớp, tạo uy tín đối với học viên. Đoàn viên là viên chức tại các phòng nỗ lực rèn luyện, học hỏi để có thể nâng cao hơn nghiệp vụ công tác, đề xuất các sáng kiến phù hợp phục vụ có hiệu quả cho yêu cầu giảng dạy của giảng viên và nhu cầu học tập của học viên học tại trường.

Thứ ba, trong lời chúc của Bí thư Tỉnh ủy là lời nhắn nhủ đối với tuổi trẻ, chính là  niềm tin và khát vọng.

Khi có sự tin tưởng vào con đường phát triển mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn, chúng ta sẽ không bị dao động bởi những thông tin xuyên tạc, bịa đặt về chế độ của chúng ta. Có niềm tin và khát vọng, chúng ta có thêm động lực để phấn đấu và đủ bản lĩnh để tiến lên phía trước, từ đó dễ dàng thích nghi và hội nhập với quốc tế. Từ nhận thức, niềm tin và khát vọng sẽ thôi thúc chúng ta hành động đúng đắn.

Ngày mai bắt đầu từ hôm nay, mỗi đoàn viên chúng ta cố gắng trang bị cho mình, đủ sức khoẻ, đủ kiến thức, đủ niềm tin và khát vọng như lời chúc của Bí thư Tỉnh uỷ để có thể kế tục sự nghiệp của quê hương Đồng Khởi giàu truyền thống anh hùng. Các thế hệ đi trước anh hùng trong chiến đấu, các thế hệ nay anh hùng trong lao động, phát huy tính xung kích, sáng tạo thông qua nhiều hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực trong xây dựng phát triển tỉnh nhà.

Với sự nỗ lực và quyết tâm của toàn Đảng bộ tỉnh nhà trong nhiệm kỳ mới, tháng 4/2016, Tỉnh uỷ Bến Tre đã phát động phong trào Đồng khởi khởi nghiệp với mục đích khơi dậy ý chí và hun đúc tinh thần khởi nghiệp trong mọi tầng lớp nhân dân nhất là trong thanh niên, khởi dậy tinh thần vượt khó, biến thách thức thành thời cơ, nắm bắt thời cơ để vươn lên làm giàu, thoát nghèo; làm cho tinh thần Đồng khởi khởi nghiệp làm giàu, thoát nghèo lan ra toàn xã hội; biến khát vọng khởi nghiệp của mỗi người thành cộng đồng khởi nghiệp, để đến năm 2020, người dân Bến Tre có mức sống ngang bằng với mức bình quân chung của khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Trong thực tiễn chúng ta thấy, để chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị…đi vào cuộc sống trước hết phải học tập, quán triệt, hướng dẫn, triển khai, tuyên truyền. Tuyên truyền phải đảm bảo đúng các nguyên tắc: tính đảng, tính giai cấp; tính khoa học và thực tiễn; tính chiến đấu; tính phổ thông, đại chúng. Từ đó xác định mục đích, đối tượng, nội dung, phương pháp, phương thức, phương tiện tuyên truyền và nguồn lực bảo đảm cho công tác tuyên truyền cũng như tổ chức công tác tuyên truyền phù hợp để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền vào đời sống xã hội một cách thiết thực. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Tuyên truyền là đem một việc gì đó nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm. Nếu không đạt mục đích đó, là tuyên truyền thất bại”.

Vốn khởi nghiệp của thanh niên chúng ta trước hết đó chính là từ những gì mà Bí thư Tỉnh uỷ đã dành chúc cho chúng ta: Sức khoẻ, kiến thức, niềm tin và khát vọng. Công tác trong một đơn vị sự nghiệp, để góp phần vào thắng lợi của Đồng khởi khởi nghiệp, chúng ta cần nắm rõ, hiểu rõ và thực hiện tốt truyền thông về Đồng khởi khởi nghiệp để tinh thần Đồng khởi khởi nghiệp lan xa hơn, rộng khắp tỉnh nhà./.

Tin khác