Kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910-08/3/2024), 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 và 77 năm Ngày thành lập Trường Đảng tỉnh Bến Tre (Trường Chính trị Bến Tre) (07/3/1947-07/3/2024)!

Thứ ba, 16 Tháng 4, 2024 - 16:49

Một số vấn đề cần quan tâm từ đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Hữu Định

ThS Nguyễn Thị Nga

                                                                 Giảng viên Khoa Xây dựng Đảng

Đại hội đảng bộ, chi bộ là cuộc sinh hoạt chính trị đặc biệt, sâu rộng tác động mạnh mẽ đến mọi hoạt động của đảng bộ, chi bộ từ xây dựng nội bộ đến lãnh đạo các mặt đời sống xã hội, các tổ chức trong toàn hệ thống chính trị. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nhấn mạnh:“Đại hội Đảng rất quan hệ đến tương lai cách mạng của Đảng ta và của nhân dân ta. Đại hội sẽ làm cho Đảng ta đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, tư tưởng và hành động đã nhất trí, càng nhất trí hơn nữa. Cho nên, toàn thể đồng chí ta phải thảo luận kỹ càng các đề án và đóng góp ý kiến dồi dào, để đảm bảo Đại hội thành công thật tốt đẹp”.

Từ hoạt động thực tiễn cũng đã khẳng định đại hội đảng bộ, chi bộ là mốc quan trọng, là thời điểm đánh dấu sự chuyển biến mọi mặt của đảng bộ, chi bộ. Tại đại hội, đảng viên đánh giá toàn diện mọi mặt hoạt động của đảng bộ, chi bộ; tiếp thu, tranh luận, thảo luận nghị quyết đại hội; tìm ra giải pháp mới nhằm phát huy những kết quả đạt được và khắc phục hạn chế, thiếu sót từ đó tạo bầu không khí hồ hởi, phấn khởi, tin tưởng, đồng thuận đối với đảng viên, cán bộ công chức và nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được đại hội xác định trong nhiệm kỳ mới.

Nắm rõ vị trí, vai trò vô cùng quan trọng của đại hội Đảng cùng với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy Châu Thành, Đảng ủy xã Hữu Định đã xây dựng Kế hoạch 86-KH/ĐU ngày 07/01/2015 “Tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2017”.  Kế hoạch Đảng ủy đã xác định rõ mục đích yêu cầu đại hội nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ngang tầm với nhiệm vụ mới, đảm bảo lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh gắn liền với công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; nêu cao tinh thần trách nhiệm của đảng viên, thảo luận đóng góp văn kiện, nhân sự chi ủy nhiệm kỳ 2015 – 2017; sáng suốt lựa chọn người có đức, có tài vào ban chi ủy mới, đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên; phát động phong trào thi đua, tạo sinh khí phấn khởi trước, trong và sau đại hội.

Đảng bộ xã Hữu Định có 10 chi bộ trực thuộc (5 chi bộ ấp, 01 chi bộ trường học, 01 chi bộ y tế, 01 chi bộ công an, 01 chi bộ quân sự và 01 chi bộ cơ quan) có tổng số là 241 đảng viên. Trên cơ sở kế hoạch đề ra, đại hội các chi bộ trực thuộc diễn ra từ ngày 16/01/2015 đến ngày 28/01/2015, trong đó, Chi bộ ấp Phú Hữu được chọn làm đại hội điểm.

Đảng bộ xã Hữu Định có 241 đảng viên. Tổng số đảng viên có mặt dự đại hội là 192/196 đồng chí được triệu tập. Đại hội diễn ra trong bầu không khí sôi nổi, phấn khởi, dân chủ. Kết quả đại hội được khẳng định bằng sự nhất trí cao của đảng viên trong việc xây dựng phương hướng, nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2015-2017, thông qua nghị quyết đại hội, bầu ban chi ủy, bí thư, phó bí thư, đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020.

Trong đó đặc biệt là kết quả bầu ban chi ủy khóa mới, về cơ bản đúng cơ cấu, đủ chuẩn, tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình công tác, phụng sự nhân dân. Trong tổng số 32 chi ủy viên, tái cử 22 đồng chí, chiếm tỉ lệ 68,7%; chi ủy viên mới tham gia lần đầu là 10 đồng chí, chiếm tỉ lệ 31,7%; số chi ủy viên là nữ có 9 đồng chí, chiếm tỉ lệ 28,1%; số chi ủy viên trẻ dưới 30 là 6 đồng chí (có 02 nữ), chiếm tỉ lệ 18,2 %. Chất lượng ban chi ủy nhiệm kỳ 2015-2017 được nâng lên. Về trình độ học vấn, tốt nghiệp trung học cơ sở 16 đồng chí, chiếm tỉ lệ 50%; tốt nghiệp trung học phổ thông 16 đồng chí, chiếm tỉ lệ 50%. Trình độ lý luận chính trị, sơ cấp 10 đồng chí, chiếm tỉ lệ 31,2%; trung cấp 10 đồng chí, chiếm tỉ lệ 31,2%; cao cấp 01 đồng chí, chiếm tỉ lệ 3,1%. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trung học chuyên nghiệp 7 đồng chí, chiếm tỉ lệ 21,9%; cao đẳng, đại học 6 đồng chí, chiếm tỉ lệ 18,6%.

Nhìn chung, đại hội các chi bộ diễn ra thành công tốt đẹp. Đó là kết quả của một quá trình chuẩn bị chu đáo của Đảng ủy xã, chi ủy và toàn thể đảng viên các chi bộ. Từ những kết quả đạt được cũng như những hạn chế thiếu sót trong quá trình tiến hành đại hội, chúng ta nghiêm túc rút ra một số vấn đề cần quan tâm:

Thứ nhất, chọn chi bộ tiến hành đại hội điểm, sau đại hội họp rút kinh nghiệm để các chi bộ sau thực hiện tốt hơn.

Thứ hai, trước đại hội: quan tâm chuẩn bị về nhân sự, văn kiện, cơ sở vật chất, chương trình đại hội. Khâu chuẩn bị rất quan trọng, nếu chuẩn bị chu đáo sẽ góp phần đại hội thành công tốt đẹp. Trên cơ sở hướng dẫn của Huyện ủy, Đảng ủy chủ động phê duyệt dự thảo văn kiện, cho ý kiến về nhân sự bầu chi ủy, đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Ngoài ra còn phân công người hỗ trợ các chi bộ trực thuộc, nhất là các chi bộ ấp về trang trí đại hội, kịch bản chương trình đại hội, chạy thử chương trình…

Điều cần chú ý nhất là Đảng ủy kịp thời nắm bắt tình hình nhân sự đại hội, quan tâm làm công tác tư tưởng trong chi ủy, đảng viên và nhân sự nhiệm kỳ mới; thống nhất một quan điểm chung trước đại hội, tránh nêu ý kiến cá nhân trong đại hội làm phân tán tư tưởng của đảng viên dẫn đến ảnh hưởng kết quả bầu cử. (đây là bài học rút ra từ 01 trường hợp sai cơ cấu trong chi ủy).

 Thứ ba, trong đại hội: tuân thủ kịch bản chương trình đại hội, đoàn chủ tịch phân vai điều hành tiến trình đại hội rõ ràng, cụ thể, đúng trình tự, đúng nguyên tắc; đảng viên phát huy tính dân chủ, tích cực thảo luận đóng góp xây dựng dự thảo văn kiện.

Lưu ý nhất là khâu bầu cử. Hầu hết đại hội các chi bộ, qui trình bầu cử tiến hành chưa được suông sẻ và mắc nhiều lỗi như Trưởng ban kiểm phiếu điều hành còn lập dập; hướng dẫn bầu cử chưa rõ dẫn đến một số đảng viên nhầm, nhất là đối với qui trình bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên; đảng viên đi bầu không trở về vị trí mà thường ra bên ngoài giải lao…

          Để khắc phục hạn chế này cần chú ý lựa chọn trưởng ban kiểm phiếu có kinh nghiệm, chú ý chạy chương trình kỹ đối với khâu bầu cử, hướng dẫn kỹ năng cho trưởng ban kiểm phiếu. Lưu ý, nên ghi đầy đủ kết quả vào biên bản để trình bày trước đại hội (kể cả phân chia tỉ lệ %), tránh trường hợp vừa báo báo kết quả bầu cử vừa trao đổi với các thành viên còn lại của ban bầu cử; cần thông báo rõ với đảng viên việc mời đảng viên thực hiện quyền bầu cử và trở về chỗ ngồi để ban kiểm phiếu tiếp tục làm việc; trước khi kiểm kết quả cụ thể, ban kiểm phiếu cần thông báo trước đại hội số phiếu phát ra, số phiếu thu vào.

          Đại hội chi bộ có sôi nổi hay không, khâu thảo luận đóng góp dự thảo văn kiện là khâu quyết định. Trên cơ sở gợi ý của đoàn chủ tịch, đảng viên đã tích cực thảo luận, tranh luận, đóng góp, cân nhắc các chỉ tiêu mà nghị quyết đề ra. Điều đáng mừng là qua một số ý kiến phát biểu, đảng viên đã đề nghị Đảng ủy quan tâm hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng để đảng viên nói riêng, quần chúng nhân dân nói chung thấy rõ trách nhiệm bản thân mà đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng quê hương giàu đẹp; thảo luận các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội… Cần khắc phục trình bày tham luận, vẫn còn một số đảng viên ở một vài chi bộ viết bài phát biểu và đọc trước đại hội.

Thứ tư, sau đại hội: trên cơ sở những ý kiến thảo luận của đảng viên, ý kiến chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, chi ủy mới hoàn thiện văn kiện, báo cáo tình hình đại hội về Đảng ủy và rút kinh nghiệm khâu tổ chức đại hội, tinh thần thái độ của đảng viên ngay trong lần sinh hoạt chi bộ liền kề.

          Điều tập trung nhất là sau khi chi bộ đã ban hành nghị quyết, các chi bộ cần quan tâm đưa nghị quyết vào cuộc sống, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả mà nghị quyết đại hội đã đề ra bằng tinh thần tiến công mới, phương pháp mới trên cơ sở khối đoàn kết của chi ủy và của toàn chi bộ.

          Bên cạnh đó, Đảng ủy cần quan tâm nắm bắt dư luận trong chi bộ, chi ủy, quần chúng nhân dân về kết quả đại hội để chủ động, kịp thời xử lý những tình huống mới phát sinh sau đại hội.

Tóm lại, thắng lợi của đại hội các chi bộ trực thuộc giữ một vai trò vô cùng quan trọng. Trên cơ sở mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ, nâng cao trách nhiệm, giữ vững kỷ cương, tăng cường đoàn kết thống nhất, đại hội đã mang lại cho chi bộ một sinh khí mới với một quyết tâm chính trị cao được thể hiện trong nghị quyết đại hội. Với một niềm tin sâu sắc, chi ủy nhiệm kỳ mới sẽ cụ thể hóa, đề ra những giải pháp hữu hiệu để lãnh đạo thực hiện thành công nghị quyết đại hội đề ra. Hơn thế nữa, chất lượng của đại hội các chi bộ trực thuộc sẽ làm nền để tiếp tục chuẩn bị và tiến hành thành công đại hội các cấp trên trong thời gian sắp tới góp phần to lớn trong việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng./.

Tin khác