Nhiệt liệt chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế lao động 01/5!

Thứ tư, 24 Tháng 4, 2024 - 16:01

Trường Đảng Bến Tre - Khởi sắc cùng Xuân mới - Xuân Kỷ Hợi 2019

Thạc sĩ Dương Văn Chăm
                                                                         Phó Hiệu trưởng

 

Hoà chung niềm hân hoan phấn khởi của cả nước mừng Xuân, mừng Đảng và đón tết cổ truyền dân tộc, Trường Chính trị Bến Tre từ năm 2019, với nhiều chức năng, nhiệm vụ mới, là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre, sử dụng con dấu theo hệ thống của tổ chức Đảng, thể thức văn bản của nhà trường thực hiện theo quy định của Đảng. Từ quy định chức năng, nhiệm vụ mới tô đậm thêm bản chất của trường Đảng - Trường Chính trị tỉnh, hình thành và phát triển gắn liền với lịch sử Đảng, lịch sử quê hương Đồng Khởi.

Mùa xuân 1930, Đảng ra đời tạo nền tảng vững chắc cho công tác huấn luyện cán bộ của tỉnh nhà.

Ngược thời gian, trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, dân tộc ta đã phải trải qua nhiều thập kỷ sống lầm than trong đêm trường nô lệ. Để chống lại dã tâm xâm lược và chính sách bóc lột tàn khốc của thực dân Pháp, nhân dân từ Nam chí Bắc liên tiếp đứng lên khởi nghĩa dưới ngọn cờ của các sĩ phu, văn thân yêu nước để giải phóng dân tộc, song tất cả đều thất bại. Cách mạng Việt Nam chìm trong khủng hoảng sâu sắc vì thiếu một đường lối cứu nước, cứu dân đúng đắn.

Trước yêu cầu bức thiết của lịch sử, mùa Xuân năm Canh Ngọ (1930), lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sau bao nhiêu năm bôn ba năm châu bốn bể tìm đường cứu nước về tại Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc), đã chủ trì hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản thành một chính đảng và lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng ta ra đời là sự kiện lịch sử có ý nghĩa vô cùng to lớn, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong tiến trình cách mạng Việt Nam, chấm dứt thời kỳ bế tắc, khủng hoảng về đường lối chính trị, tạo cơ sở vững chắc cho việc tập hợp các lực lượng và đoàn kết thống nhất toàn dân tộc; là sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác-Lê nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước; là kết quả của quá trình lựa chọn, sàng lọc nghiêm khắc, khách quan của lịch sử.

Tháng 3/1930, Tỉnh ủy lâm thời Mỹ Tho phụ trách xây dựng tổ chức Đảng ở cả khu vực miền Tây Nam bộ (lúc bấy giờ còn gọi là Đặc ủy lâm thời) cử ra một Ban Cán sự Đảng đến gây dựng cơ sở ở Bến Tre. Tháng 4/1930, Ban Cán sự quyết định thành lập chi bộ Đảng ở xã Tân Xuân gồm có 11 đảng viên được tuyển lựa từ số hội viên trung kiên của tổ chức Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Tháng 5/1931, Tỉnh ủy lâm thời được thành lập do đồng chí Nguyễn Văn Nguyễn làm Bí thư.

Từ ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đến cuối năm 1935, công tác tuyên truyền và huấn luyện của Đảng bộ tỉnh chủ yếu dựa vào nội dung cương lĩnh, chương trình và Điều lệ của Đảng để phổ biến trong đảng viên và cán bộ cốt cán những điều cơ bản về Đảng của giai cấp vô sản, về phương hướng đấu tranh đòi quyền lợi cho quần chúng công nông, vấn đề ruộng đất, độc lập dân tộc, dân sinh dân chủ, tình đoàn kết quốc tế vô sản, con đường tiến lên chủ nghĩa cộng sản và Điều lệ Đảng. Từ năm 1936 đên năm 1946, công tác  huấn luyện, đào tạo cán bộ cho các phong trào cách mạng thực hiện đa dạng về hình thức từ bí mật, công khai, ngắn ngày...

Mùa xuân 1947, Trường Đảng tỉnh ra đời, góp phần hình thành nên đội ngũ cán bộ cốt cán, lãnh đạo thắng lợi các phong trào cách mạng trên quê hương ba đảo dừa xanh

Từ đầu năm 1947, tại Bến Tre địch phải phân tán lực lượng, chi viện chiến trường miền Bắc, lực lượng còn lại co dần xung quanh thị xã, thị trấn, đường giao thông liên tỉnh và các tỉnh lộ. Ta khôi phục lại các vùng nông thôn rộng lớn ở cù lao Minh và một phần cù lao Bảo. Các ngành, đoàn thể, các cấp đang có yêu cầu rất lớn về cán bộ để bố trí lại lực lượng trong tình hình mới. Tình hình trên, đòi hỏi phải có trường, lớp huấn luyện với quy mô lớn hơn mới đáp ứng kịp yêu cầu chuyển biến của cách mạng. Tỉnh ủy chủ trương khẩn cấp mở những lớp ngắn hạn để đào tạo cấp tốc lực lượng cán bộ cốt cán cho phong trào.

Đầu  mùa Xuân năm 1947, Tỉnh ủy quyết định thành lập Trường Cán bộ Việt Minh Bến Tre và khai giảng lớp học đầu tiên tại xóm Bần Mít, xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú. Trường được cất bằng cây lá ven rừng, có đủ hội trường, nhà ăn, nhà nghỉ cho học viên, nhà làm việc của Giám đốc và giảng viên, Trường có sức chứa mỗi khóa từ 80 - 100 học viên. Giám đốc Trường là đồng chí Trần Trường Sinh, giảng viên chính thức có đồng chí Lê Hoài Đôn, Dương Xuân Trọng và một số đồng chí trong Tỉnh ủy, đánh máy, in ấn tài liệu, giúp việc văn thư có đồng chí An và đồng chí Cường. Đây là khung trường huấn luyện chính trị của Đảng ra đời sớm nhất ở các tỉnh Khu 8 và là tiền thân của Trường Chính trị Bến Tre sau này.

Đến cuối năm 1947, trường mở được 3 lớp đào tạo được gần 200 cán bộ cho các ngành, đoàn thể cấp tỉnh và cán bộ cốt cán cho huyện. Số cán bộ được đào tạo hầu hết khi về ngành và địa phương đã tăng thêm sức mạnh cho phong trào, góp phần phát triển tổ chức và tạo chuyển biến quan trọng trên chiến trường Bến Tre trong những năm 1947 - 1950.

Trường đào tạo cán bộ đầu tiên của Đảng bộ Bến Tre có tên gọi là Trường Cán bộ Việt Minh tỉnh, thể hiện sách lược mở rộng mặt trận đại đoàn kết dân tộc, thực hiện toàn dân và toàn diện kháng chiến. Đây là thời điểm Đảng ta tuyên bố tự giải tán rút vào bí mật, các hoạt động công khai của Đảng đều lấy danh nghĩa là Hội nghiên cứu chủ nghĩa Mác do đồng chí Trần Trường Sinh làm Hội trưởng, cơ quan của Tỉnh ủy được nghi trang là nhà xuất bản Đại Chúng. Năm 1948, đồng chí Trần Trường Sinh bệnh nặng phải về an dưỡng dài ngày tại xã An Nhơn (huyện Thạnh Phú), đồng chí Lê Hoài Đôn được bổ sung vào Tỉnh ủy thay đồng chí Trần Trường Sinh phụ trách công tác tuyên huấn và trực tiếp lãnh đạo Trường Đảng, Giám đốc Trường Cán bộ Việt Minh.

Mùa xuân 2019, Trường Đảng tỉnh khởi đầu chức năng, nhiệm vụ mới.

Năm 2019 - năm đầu tiên Trường Chính trị Bến Tre thực hiện Quy định 09-QĐi/TW ngày 13/11/2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Quy định số 29-QĐi/TU ngày 03/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế Trường Chính trị Bến Tre. Từ những quy định trên đã xác định: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là một khâu quan trọng trong 4 khâu của công tác cán bộ, trong đó, đánh giá cán bộ là tiền đề, quy hoạch cán bộ là nền tảng, luân chuyển cán bộ là khâu đột phá; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ vừa là yêu cầu trước mắt, vừa là nhiệm vụ lâu dài nên phải thực hiện thường xuyên. Vì vậy, Đảng ta luôn quan tâm sâu sát, chỉ đạo trực tiếp công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và những vấn đề lý luận có liên quan. Quy định 09-QĐi/TW lần đầu tiên xác định trường chính trị còn có chức năng mới là “tham gia tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương”. Quy định này là rất quan trọng vì một mặt để gắn công tác giảng dạy với nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; mặt khác, để Trường Chính trị nghiên cứu, tổng kết thực tiễn nhằm làm rõ thêm nội dung cũng như đánh giá việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng chính sách, pháp luật của Nhà nước ở cơ sở cũng như phát triển lý luận. Từ đó, các trường tham gia ý kiến vào việc xây dựng các chủ trương, chính sách, cơ chế của địa phương. Thông qua các hoạt động khoa học khác, các trường trực tiếp tham gia công tác tuyên truyền, cổ động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân địa phương tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lịch sử có sự trùng hợp ngẫu nhiên kỳ diệu, ngày thành lập Đảng cũng chính là ngày khởi đầu của mùa xuân, ngày thành lập Trường Đảng tỉnh cũng là mùa xuân và mừng đất nước, quê hương đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Kỷ Hợi 2019, cũng là năm khởi đầu Trường Chính trị Bến Tre thực hiện chức năng, nhiệm vụ mới.

Với bề dày truyền thống 72 năm hình thành và phát triển (1947 - 2019), Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh luôn tập trung lãnh đạo thực hiện tốt chưc trách được giao, quán triệt chủ trương năm 2019 của Tỉnh ủy “Tiếp tục tăng tốc - tạo bứt phá”; thực hiện tốt phương châm “Dân chủ - Kỷ cương - Đoàn kết - Năng động - Đổi mới”, lấy “Đoàn kết” làm trung tâm, “Dân chủ” làm nền tảng, “Năng động - đổi mới” làm động lực lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt các mặt công tác của Nhà trường, sớm xây dựng thành công Trường Chính trị chuẩn./.

Tin khác