Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 41 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023)!

Thứ sáu, 8 Tháng 12, 2023 - 07:06

Lịch viết khóa luận tốt nghiệp lớp TC LLCT C53 (Điều chỉnh), từ ngày 23/6 đến ngày 05/9/2023