Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 75 năm thành lập Trường Chính trị Bến Tre (1947-2022) và 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022)!

Thứ hai, 28 Tháng 11, 2022 - 21:49

Lịch học tập Lớp TC LLCT-HC C50 (Điều chỉnh lần 4), Phần học: Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở, từ ngày 23/8 đến ngày 05/9/2022

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC C50

Danh sách môn học: 

Một số Kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý...

Năm học: 

2022

Lịch học tập Lớp TC LLCT-HC C50 (Điều chỉnh lần 4), Phần học: Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở, từ ngày 23/8 đến ngày 05/9/2022

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác