Nhiệt liệt chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế lao động 01/5!

Thứ tư, 24 Tháng 4, 2024 - 16:18

Lịch học tập Lớp TC LLCT-HC C50 (Điều chỉnh lần 4), Phần học: Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở, từ ngày 23/8 đến ngày 05/9/2022

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC C50

Học phần: 

Một số Kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý...

Năm học: 

2022

Lịch học tập Lớp TC LLCT-HC C50 (Điều chỉnh lần 4), Phần học: Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở, từ ngày 23/8 đến ngày 05/9/2022

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác