Kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910-08/3/2024), 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 và 77 năm Ngày thành lập Trường Đảng tỉnh Bến Tre (Trường Chính trị Bến Tre) (07/3/1947-07/3/2024)!

Thứ hai, 4 Tháng 3, 2024 - 19:52

Lịch học tập lớp TC LLCT GD32 (Điều chỉnh lần 3), Học phần: Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, từ ngày 21/11 đến ngày 05/12/2023