Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 41 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023)!

Thứ sáu, 8 Tháng 12, 2023 - 06:47

Lịch học tập lớp TC LLCT C62, Học phần: Nội dung cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam, từ ngày 15/6 đến ngày 29/6/2023